Nieuws & informatie


Een verhelderend gesprek

Op 16 juni jl. heeft er een goed en verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen de De Stem van het Bos, Baltus de Ruijter, de eigenaar van het bos, en Hugo Meijwaard, de projectontwikkelaar. Op verzoek van de eigenaar heeft de Wijkraad op 27 juni een bericht geplaats op de website Wijk Sparrenburg. Maar in dat bericht staat onjuiste informatie. Op ons verzoek is het inmiddels aangepast. 

Lees meer »

Aanvulling op het nieuwsbericht van de boseigenaar

Rond de kerstdagen werd er via de nieuwsbrief van de wijkraad een bericht van Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard verspreid. Dit bericht is naar ons idee niet volledig. Er wordt namelijk niet gesproken over een scenario waarin er niet extra gebouwd gaat worden.

Lees meer »

Kracht, kennis en wijsheid bundelen

Op 1 december 2022 organiseerden we een bijeenkomst met verschillende betrokkenen bij het Sparrenburgbos. We wilden graag met elkaar in gesprek om informatie en standpunten uit wisselen en met elkaar af te stemmen om samen sterk te staan.

Lees meer »

Ontmoeting met de boseigenaar

Na het besluit van Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard om de bewonersavond van 8 september uit te stellen hebben wij contact opgenomen. We wilden graag in gesprek blijven en er bleven nog steeds een aantal vragen van ons onbeantwoord. Er volgde een afspraak van Eef van Opdorp en Jeroen van Lente namens “De stem van het Bos” op 13 oktober met Baltus en Hugo. Samen hebben zij ook nog een stukje door het bos gelopen.

Lees meer »

Bewonersavond 8 september UITGESTELD

De bewonersavond van 8 september georganiseerd door Merwestreek en Scope projectontwikkeling wordt uitgesteld naar een later moment. Op deze avond zouden de verschillende scenario’s voor het gebied Sparrenburgbos gepresenteerd worden.

Lees meer »

Informatie bewonersavonden

Op 14 en 15 juni 2022 organiseerde Bureau Zeewaardig (Marlou de Jong en Julian van Deursen) twee zogenaamde 'Bewonersateliers' in Perron 3 in Rosmalen. Zij deden dit in opdracht van Hugo Meijwaard van Scope Projectontwikkeling. Hugo Meijwaard werkt als projectontwikkelaar voor de eigenaar van het Sparrenburgbos, Baltus de Ruijter van Merwestreek Bouw en Ontwikkeling. 

Lees meer »

Brief aan de boseigenaar ondertekend door 781 inwoners (11 juli 2022)

Op 14 en 15 juni 2022 organiseerde de nieuwe eigenaar inspraakbijeenkomsten in Perron 3 in Rosmalen. Door een groep inwoners van Rosmalen en 's-Hertogenbosch is n.a.v. deze bijeenkomsten een brief opgesteld. Deze brief  is door 781 inwoners uit Rosmalen en omliggende plaatsen ondertekend en op 11 juli verstuurd naar Merwestreek BV, de eigenaar van het Sparrenburgbos.

Lees meer »

Ook leven er vossen in het Sparrenburgbos