Sparrenburgbos heeft nog steeds een stem

Na ons besluit om de onderhandelingen met Merwestreek, de eigenaar van het gebied, te stoppen, gaan we nog steeds door met onze missie: het bos en de akkertjes uit de markt halen en samen met een natuurorganisatie onder onze hoede nemen. Het Sparrenburgbos heeft nog steeds een stem! Bij deze een update over wat er na februari van dit jaar is  gebeurd.

Lees meer »

In de spotlights

Na ons besluit om de onderhandelingen met Merwestreek, de eigenaar van het gebied, te stoppen, gaan we nog steeds door met onze missie: het bos uit de markt halen en samen met een natuurorganisatie onder onze hoede nemen. Het Sparrenburgbos heeft nog steeds een stem!

Lees meer »

Waarom buurten zich moeten organiseren

De Stem van het Bos werd een tijdje geleden geïnterviewd door Ifor Schrauwen over ons burgerinitiatief de Stem van het bos. Het werd een dynamisch en passievol gesprek. En het resulteerde in een mooi verhaal over ons initiatief in het essay Community Organising. Heel eervol om in deze mooie publicatie van LSA bewoners te staan en hopelijk daarmee vele anderen te inspireren!

Lees meer »

Rood voor Groen? Niet doen!

Een Rood voor Groen regeling is een verzamelbegrip voor het realiseren van (nieuwe) natuur in ruil voor ruimte om te bouwen. De regelingen komen uit een tijd dat er een verbod gold om te bouwen in het buitengebied. De regelingen maken dat onder voorwaarden wél mogelijk. In de praktijk komt rood letterlijk vóór groen. Met rood kan worden verdiend, groen kost geld, is vaak de redenering. Rood en groen worden nog vaak gezien als tegenpolen en te weinig benaderd in samenhang met de omgeving. Water en bodemkwaliteit, biodiversiteit en een groene gezonde leefomgeving (de ruimtelijke kwaliteit) komen vaak op de tweede plaats.

Lees meer »

Gesprek met wethouder Roy Geers

Op 8 maart sprak de Stem van het Bos met wethouder Roy Geers. Het was een gesprek in een prettige sfeer. We kregen tot twee keer toe de verzekering dat er niet gebouwd kan worden op de veldjes of in het Sparrenburgbos. Er was oprechte interesse en applaus voor ons initiatief. Maar de wethouder zag op dit moment geen actieve rol voor zichzelf.

Lees meer »

Brief aan de eigenaar

Helaas heeft De Stem van het Bos op maandag 19 februari moeten besluiten om de gesprekken met de eigenaar over het overnemen van het Sparrenburgbos stop te zetten.

Lees meer »

Een verhelderend gesprek

Op 16 juni jl. heeft er een goed en verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen de De Stem van het Bos, Baltus de Ruijter, de eigenaar van het bos, en Hugo Meijwaard, de projectontwikkelaar. Op verzoek van de eigenaar heeft de Wijkraad op 27 juni een bericht geplaatst op de website Wijk Sparrenburg. Maar in dat bericht staat onjuiste informatie. Op ons verzoek is het inmiddels aangepast. 

Lees meer »