Nieuws & informatie


Onderhandelingen gestaakt

Na onze vele gesprekken met de eigenaar van het gebied zijn we niet tot een overeenstemming gekomen. Dit betekent dat de Stem van het Bos niet gaat Crowdfunden. Maar we blijven wel als Stem fungeren. Onze oproep aan de gemeente en anderen: help ons om het hele gebied, het bos en de akkertjes, veilig te stellen. De gemeente hoeft geen eigenaar te worden maar de vraag om steun blijft. Er is immers geld nodig om het gebied voor eens en voor altijd uit de markt te halen.

Lees meer »

Een verhelderend gesprek

Op 16 juni jl. heeft er een goed en verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen de De Stem van het Bos, Baltus de Ruijter, de eigenaar van het bos, en Hugo Meijwaard, de projectontwikkelaar. Op verzoek van de eigenaar heeft de Wijkraad op 27 juni een bericht geplaatst op de website Wijk Sparrenburg. Maar in dat bericht staat onjuiste informatie. Op ons verzoek is het inmiddels aangepast. 

Lees meer »

Aanvulling op het nieuwsbericht van de boseigenaar

Rond de kerstdagen werd er via de nieuwsbrief van de wijkraad een bericht van Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard verspreid. Dit bericht is naar ons idee niet volledig. Er wordt namelijk niet gesproken over een scenario waarin er niet extra gebouwd gaat worden.

Lees meer »

Kracht, kennis en wijsheid bundelen

Op 1 december 2022 organiseerden we een bijeenkomst met verschillende betrokkenen bij het Sparrenburgbos. We wilden graag met elkaar in gesprek om informatie en standpunten uit wisselen en met elkaar af te stemmen om samen sterk te staan.

Lees meer »

Ontmoeting met de boseigenaar

Na het besluit van Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard om de bewonersavond van 8 september uit te stellen hebben wij contact opgenomen. We wilden graag in gesprek blijven en er bleven nog steeds een aantal vragen van ons onbeantwoord. Er volgde een afspraak van Eef van Opdorp en Jeroen van Lente namens “De stem van het Bos” op 13 oktober met Baltus en Hugo. Samen hebben zij ook nog een stukje door het bos gelopen.

Lees meer »

Bewonersavond 8 september UITGESTELD

De bewonersavond van 8 september georganiseerd door Merwestreek en Scope projectontwikkeling wordt uitgesteld naar een later moment. Op deze avond zouden de verschillende scenario’s voor het gebied Sparrenburgbos gepresenteerd worden.

Lees meer »