Waarden van het bos

Maatschappelijke waarde

Het gebied omvat vooral bos met open velden. Een deel is grond met agrarische bestemming en dan hebben we nog de voormalige vuilstort.

Het bos en de open velden vertegenwoordigen heel belangrijke waarden: ecologische, gezondheids- en gemeenschapswaarden. Die zijn van levensbelang voor ons allemaal. Voor nu en voor alle generaties na ons. Het is aan ons om goede voorouders te zijn en natuur te beschermen, uit te breiden en biodiversiteit voorop te stellen.

 


Welk gebied precies?

De eigenaar (Merwestreek) heeft ± 67,5 ha in handen(1A):

 • natuur/bos (± 49,8 ha)
 • agrarisch gebied (±10 ha)
 • voormalige vuilstort (±7,7ha). 

Van deze 67,5 ha is, volgens gegevens van het kadaster, nog 10,1 ha in eigendom van Nelis Melkveehandel (1B).

Zorginstellingen

Op een perceel van ongeveer 10,1 ha, vlakbij Mariaoord, is de eigenaar bezig met het ontwikkelen van twee zorginstellingen (2). Waarschijnlijk reserveren ze 1,5 ha per zorglocatie (op dit moment houden ze nog een slag om de arm en willen ze misschien 5 ha per zorglocatie gebruiken). Op dit perceel ligt ook een woonkavel (3) van ongeveer 0,35 ha (dit is te koop).

 

  Huidig aanbod

  We zijn met de eigenaar al een hele tijd in gesprek over de mogelijke aankoop door ons van het gebied. Het lastige is dat hun aanbod (zowel wat betreft vierkante meters als de prijs) al vaak zijn veranderd. Op dit moment (januari 2024) liggen er twee aanbod-opties.

  • Optie 1:
   • 67,5 ha – 3,35 ha = ongeveer 64 ha.
   • In dit geval reserveert de huidige eigenaar 1,5 ha per zorglocatie en 0,35 ha voor de woonkavel (totaal: 3,35 ha).
  • Optie 2:
   • 67,5 ha – 10,35 ha = ongeveer 57 ha.
   • In dit geval reserveert de huidige eigenaar 5 ha per zorglocatie en 0,35 ha voor de woonkavel (totaal: 10,35 ha).

  Merwestreek moet hierover nog een beslissing nemen, mede afhankelijk van de wensen van de ontwikkelaars van de zorglocaties. 

  De vraagprijs ligt rond de 2 miljoen euro.

  Gesprekken stilgelegd

  Op dit moment (eind februari 2024) zijn de gesprekken met de eigenaar stilgelegd. Meer informatie.

   


  Eigendom van het gebied

  (1A) Het grootste deel is in eigendom van Merwestreek.

   (1B) 1 perceel is nog in eigendom van Nelis Melkveehandel (volgens gegevens van het Kadaster).

  Zie verder: Eigenaren van het gebied

  Zie ook het kaartje hieronder.

  (2) Percelen Graafsebaan 166 en 168A (vlakbij Mariaoord)

  Volgens het bestemmingsplan mogen hier twee zorginstellingen voor langdurige zorg gebouwd worden. Het bouwoppervlak is maximaal 1.500 m². Er worden waarschijnlijk twee verdiepingen gebouwd, dus het totale vloeroppervlak verdubbelt dan. Hier worden ook parkeerplaatsen aangelegd, hoeveel is nog onbekend.

  Zie verder: Bestemmingsplan

  Zie ook het kaartje hieronder.

   

  (3) Perceel Graafsebaan 162 (vlakbij Mariaoord)

  Volgens het bestemmingsplan mag hier een woonhuis gebouwd worden. De kavel is ongeveer 3.500 m² groot.

  Zie verder: Bestemmingsplan

  Zie ook het kaartje hieronder.

   


  Verdeling eigendom binnen het gebied

  Op onderstaand kaartje zie je de verschillende bestemmingen die rusten op het gebied. Zie verder: Bestemmingsplan

  De groene, bruine en gele gebieden zijn in handen van Merwestreek. Het rode gebied is, volgens het kadaster, nog in eigendom van Nelis Melkveehandel. De Gemeente Den Bosch is eigenaar van de Duinweg, die middendoor het gebied loopt. Dit is een openbare weg. Zie verder: Eigenaren van het gebied

   

  1 hectare = 100 x 100 meter

  1 hectare (ha) = 10.000 m²  /  1 are (a) = 100 m²  /  1 centiare (ca) = 1