Eigenaren van het bos

Het gebied waar het Sparrenburgbos deel van uitmaakt is in de loop van de tijd in veel verschillende handen geweest. 

Jarenlang hadden de Zusters van Liefde het gebied onder hun hoede. Zij vormden de kloosterorde die ook verantwoordelijk was voor Mariaoord. 

 

Zicht op Mariaoord vanuit de lucht. Deze foto is waarschijnlijk ongeveer eind jaren zestig gemaakt. 

Iets boven het midden links staat de villa die in 2006 is afgebrand. Deze villa werd in 1945 gekocht van de familie Lewin en vormde de basis voor sanatorium Mariaoord. Destijds heette het gebied landgoed Duinsche Hoeve.

 

In 1998 is het terrein van Mariaoord overgedragen aan Vivent en het bos en agrarisch gebied is verkocht aan de eerste particuliere eigenaar, Joep van den Nieuwenhuijzen. Hieronder een overzicht van de diverse eigenaren.

Geschiedenis van Mariaoord

Hier enkele linkjes naar een filmpje en naar twee artikelen van de Heemkundekring Rosmalen, over de geschiedenis van Mariaoord. 

 

Houten kapel in het bos, vlakbij Mariaoord. De kapel is in 1949 of 1950 gebouwd. 

 

Zusters bij de villa (jaartal onbekend). Deze villa werd in 1945 de basis voor sanatorium Mariaoord.

 

Duinsche Hoeve

Hier is een linkje naar een artikel over de Duinsche Hoeve, een kortgevel-boerderij die gebouwd is in 1624. Deze stond aan de Vliertwijksestraat 65. In de 19e en 20e eeuw zijn er gedeelten aangebouwd.

In 2003 is deze boerderij aangewezen als Rijksmonument. 

Dit artikel is te vinden op de site van de Bossche Encyclopedie.

Eigenaar Gebied In eigendom van tot
Zusters van Liefde 57,2 ha 1945 1998
Joep van den Nieuwenhuijzen 10,3 ha (vuilstort + aangrenzende percelen) 1987 2001 Gekocht van de Gemeente voor f 1,–
Joep van den Nieuwenhuijzen 57,2 ha 1998 2001
Zwanenberg 67,5 ha 2001 2008
Lips 67,5 ha 2008 2016
Nelis Melkveehandel 67,5 ha 2016 2022
Merwestreek 67,5 ha (10,1 ha van Nelis) 2022 ...

1987

Verkoop vuilstort door gemeente aan Joep van den Nieuwenhuizen

Joep van de Nieuwenhuizen koopt in 1987 (ongeveer een jaar na sluiting van de vuilstort) de percelen waarop de vuilstort ligt + enkele aangrenzende percelen van de Gemeente voor f 1,–.

Zie het roze gearceerde gebied: ongeveer 10,3 ha.

 


2022

Een oude en een nieuwe eigenaar: Nelis en Merwestreek

Merwestreek zegt dat ze het hele gebied gekocht hebben. Volgens gegevens van het Kadaster is er echter nog een perceel van 10,1 ha in handen van Nelis Melkveehandel BV.

 • In februari 2022 verkoopt Nelis Melkveehandel BV  9 van de 10 percelen die hij bezit aan Baltus de Ruijter (Merwestreek).
 • Merwestreek brengt 8 percelen bos- en landbouwgrond onder in Megment BV (bestaat sinds 28 juni 1983).
 • Het perceel met de vuilstort komt in handen van het door Merwestreek nieuw opgerichte Energiepark Rosmalen BV (bestaat sinds 14 februari 2022).
 • Volgens de gegevens van het Kadaster blijft perceel 4789 (links naast Mariaoord) in handen van Nelis. Dit is het gebied waar eventueel de zorginstelling gebouwd mogen worden en waar ook een kavel ligt voor een woonhuis (kavel staat te koop).

  Dit perceel is een groot gebied: 10,1 hectare. Dat is ongeveer 1/6 deel van het hele gebied.

  Merwestreek claimt dat ze ook dit stuk grond gekocht hebben maar dat het nog niet is overgedragen via de notaris. 

Eigenaar Gebied In eigendom vanaf
Merwestreek (Megment BV) 49,7 ha (deel van het bos en agrarische grond) 23 februari 2022
Merwestreek (Energiepark Rosmalen BV) 7,7 ha (voormalige vuilstort + een strook bos) 23 februari 2022
Nelis Melkveehandel 10,1 ha (perceel 4789, vlakbij Mariaoord) nog steeds eigendom, sinds 2016, van Nelis Melkveehandel (volgens de koopakte, opgevraagd bij het Kadaster > zie onderaan deze pagina)

1 hectare = 100 x 100 meter

1 hectare (ha) = 10.000 m²  /  1 are (a) = 100 m²  /  1 centiare (ca) = 1


Koopakte uit 2016

Koop door Nelis van failliete Lips

 • In 2016 koopt Nelis het gebied. De verkopers zijn de curatoren van de failliete eigenaar Lips (in de akte heet de eigenaar De Duynse Hoeve II BV, een bedrijf van Lips) en de koper is Nelis Melkveehandel.
 • In deze akte staat de verkoop beschreven van 10 percelen inclusief het perceel 4789 (vlakbij Mariaoord). Hij betaalde voor het totaal toen € 1.525.00,–.
 • Nelis wilde ook graag bouwen in het bos maar hij werd tegengehouden door het bestemmingsplan. Wijkbewoners komen ook dan al in actie om het bos te behouden en probeert de Gemeente te bewegen het bos te kopen. Helaas lukt dat niet.
 • Begin 2022 verkoopt Nelis 9 van de 10 percelen die hij in bezit heeft aan Baltus de Ruijter van Merwestreek.
 • Volgens de gegevens van het Kadaster blijft perceel 4789 (links naast Mariaoord) in handen van Nelis. Dit is het gebied waar eventueel de zorginstelling gebouwd mag worden en waar ook een kavel ligt voor een woonhuis (kavel staat te koop).

 • Merwestreek claimt dat ze ook dit stuk grond gekocht hebben maar dat het nog niet is overgedragen. 

 • Zie ook de Akte van levering uit 2016 onderaan deze pagina.

 


Koopakte uit 2022

Koop door Merwestreek van Nelis

 • Op 23 februari 2022 zijn negen percelen in het gebied in eigendom overgegaan van Nelis Melkveehandel naar twee nieuwe eigenaren (allebei van Merwestreek): 
 • Megment BV (bestaat sinds 28 juni 1983)

  Megment BV heeft 8 percelen gekocht (zie koopakte, pagina 1 en 2, a t/m g).

 • Energiepark Rosmalen BV (bestaat sinds 14 februari 2022)

  Energiepark Rosmalen heeft de vuilstort gekocht (perceel 4613, zie de koopakte, pagina 2, bij h).

 • Beide bedrijven vallen onder Exploitatie- en Beheersmaatschappij Merwestreek BV, Rivierdijk 636, Hardinxveld-Giessendam.

 

De prijs die Merwestreek betaalde aan Nelis

 • 8 percelen bos- en landbouwgrond (49,7 ha) samen voor € 2.569.746,–
 • 1 perceel met de vuilstort (7,7 hectare) voor € 330.254,–
 • Totaal: € 2.900.000,–
 • Merwestreek zegt dat ze ook perceel 4789 naast Mariaoord hebben gekocht. Wat ze daarvoor betaald hebben weten we niet.
 • Zie ook de Koopakte van 23 februari 2022 onderaan deze pagina.

 


Totale gebied: 67,5 hectare


Het gebied is opgedeeld in veel percelen

Zoals je op het kadastrale kaartje kunt zien bestaat het gebied tussen de Oude baan-Oost, de Vliertwijksestraat, de snelweg en de zandverstuiving uit veel percelen, allemaal met een nummer erin.

Er zijn percelen met woonhuizen (percelen 4784, 5022, 5023, 4805).

Stukjes land in particulier bezit (percelen 4612, 4785).

Terrein van Mariaoord  (midden rechts).

De vuilstort (4613), akkerland en veel percelen met bos, in handen van Merwestreek.

De Gemeente Den Bosch is ook eigenaar van twee percelen in het bos:

 • perceel 4850: dwars door het bos loopt van noord naar zuid een pad, de Duinweg. Dit is een openbare weg. Grootte: 7.360 m².
 • perceel 4539: direct links naast de vuilstort (4613) ligt een heel smal taartpuntje. De omschrijving hiervan in de koopakte is: Terrein (Industrie). Grootte: 1.045 m².

 

Vuilstort

Op perceel 4613 ligt de voormalige vuilstort. De lichtrode percelen worden door de gemeente gemonitord. Periodiek wordt het grondwater onderzocht. Zie ook: Voormalige vuilstort


Beschrijving van de percelen in de koopakte

koopakte van koop door Merwestreek (23 februari 2022)

 • De meeste percelen hebben de omschrijving natuur.
 • Het stuk rechtsboven (4684) heet bos/akkerland.
 • Het stuk van de vuilstort (4613) wordt aangeduid met industrie/natuur. De vuilstort is het grootste deel van dit perceel en rechts naast de stort ligt een strook bos.

Omschrijvingen in een koopakte zijn gemaakt door een notaris en zijn niet bepalend voor de bestemming van een stuk grond. Het bestemmingsplan is dat wel. Bestemmingen zijn bijvoorbeeld: Natuur, Agrarisch, Gebouwen en Wonen. Zie ook: Bestemmingsplan

 

Totale oppervlakte van het gebied: 67,5 hectare (10 percelen)

De oppervlakte van de 9 percelen die Merwestreek kocht (a t/m h) is volgens de koopakte 573.965 m². Dat is iets meer dan 57 hectare. Als je het 10e perceel van Nelis (101.566 m²) erbij optelt dan kom je op een totaal van 675.531 m². Dat is 67,5 hectare.

De 9 percelen die Merwestreek kocht

(koopakte van 23 februari 2022)

a. een perceel bestaande uit een terrein (natuur), gelegen te Rosmalen, Duinweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer 3715, ter grootte van twee hectare, zeven are en zesenzestig centiare (2 ha 07 a 66 ca) = 20.766

b. een perceel grond bestaande uit een terrein (natuur), gelegen te Rosmalen, Oude Baan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer 4070, ter grootte van drieëntwintig are en vijfennegentig centiare (23 a 95 ca) = 2.395 m²

c. een perceel bestaande uit een terrein (natuur), gelegen te Rosmalen, Oude Baan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer 4670, ter grootte van negen hectare, drie are en vijfenveertig centiare (9 ha 03 a 45 ca) = 90.345 m²

d. een perceel bestaande uit een terrein (bos/akkerland), gelegen te Rosmalen, Duinweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer 4684, ter grootte van drieëntwintig hectare, tweeënvijftig are en zestig centiare (23 ha 52 a 60 ca) = 235.260 m²

welk perceel gedeeltelijk is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch;

e. een perceel grond bestaande uit terrein (natuur), gelegen te Rosmalen, Graafsebaan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummers 4819 en 4822, respectievelijk ter grootte van drie hectare en eenenzeventig centiare (3 ha 00 a 71 ca) =  30.071 m² en negen hectare, vijfenveertig are en achtenzestig centiare (9 ha 45 a 68 ca) = 94.568 m²

f. het perceel bestaande uit een terrein (natuur), gelegen te Rosmalen, Oude Baan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer 3530, groot veertig centiare (40 ca) = 40 m²

g. een perceel bestaande uit een terrein (natuur), gelegen te Rosmalen, Oude Baan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer 3969, ter grootte van twee hectare, vijfendertig are en negentig centiare (2 ha 35 a 90 ca) = 23.590 m²

h. het perceel bestaande uit een terrein (industrie/natuur), gelegen te Rosmalen, Oude Baan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie F, nummer 4613, groot zeven hectare, negenenzestig are en dertig centiare (7 ha 69 a 30 ca) = 76.930 m² (vuilstort)

Het perceel naast Mariaoord (koopakte 2016)

Op dit perceel liggen 3 kavels waar het bestemmingsplan bouw toestaat. Volgens gegevens van het kadaster is dit perceel nog in bezit van Nelis (koopakte van 15 november 2016):

g. het recht van eigendom bestaande uit bedrijvigheid (kantoor) erf- tuin, gelegen te 5244 NL ROSMALEN, Graafsebaan 162, 166, 168 en 168 A, kadastraal bekend gemeente ROSMALEN, sectie F, nummer 4789, ter grootte van tien hectare, vijftien are en zesenzestig centiare (10 ha 15 a 66 ca) = 101.566 m². 

Dit is dus een groot terrein: ongeveer 15% van het hele gebied.

 


Vier (potentiële) bouwblokken in de buurt van Mariaoord

De gele blokjes geven de drie kavels aan waar volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden. Op Blok 1 en Blok 2 mogen zorginstellingen voor langdurige zorg gebouwd worden. Onderaan, aan de Graafsebaan 162, mag een woonhuis gebouwd worden (kavel ter grootte van ± 3.500 m²). Sinds kort staat het niet meer op Funda.

Op de plekken Optie Blok 3 en Optie Blok 4 (zie rode aanduiding) zou de eigenaar eventueel willen gaan bouwen. Het bestemmingsplan laat dit echter niet toe. De Gemeente Den Bosch staat nu op het standpunt dat de bestemming niet gewijzigd kan worden. 

Graafsebaan 162

De eventuele koper van de kavel Graafsebaan 162 (woonhuis) koopt dat onder de voorwaarde dat de koper geen bezwaar zal aantekenen tegen eventuele bebouwing van de vier percelen die je op het kaartje ziet (bouwblokken 1 t/m 4).

Tekst uit de omschrijving op Funda: De verkoper is bezig met een masterplan voor het hele Sparrenburgerbos, in de koopovereenkomst wordt opgenomen dat koper geen zienswijzen of eventueel bezwaar zal aantekenen, op straffe van een boete, tegen eventuele toekomstige bebouwing in het achter de kavel gelegen bos.

Volgens gegevens van het kadaster is het perceel met deze kavels nog in bezit van Nelis Melkveehandel.

Zie ook: Bestemmingsplan

 


Akte van levering  –  15 november 2016

Nelis Melkveehandel koopt van curatoren van failliete Lips (De Duynse Hoeve II BV)

• Nelis koopt 10 percelen, inclusief perceel 4789

• 9 pagina's

• Bron: Kadaster (dit is openbare informatie die door iedereen opgevraagd kan worden)

 

Koopakte  –  23 februari 2022

Merwestreek (Megment BV en Energiepark Rosmalen BV) koopt van Nelis Melkveehandel

• Merwestreek koopt 9 percelen. Volgens de bij ons bekende gegevens van het Kadaster blijft perceel 4789 eigendom van Nelis.

• 22 pagina's

• Bron: Kadaster (dit is openbare informatie die door iedereen opgevraagd kan worden)

 

Bedrijsprofiel Energiepark Rosmalen

• 2 pagina's

• Bron: Kamer van Koophandel (dit is openbare informatie die door iedereen opgevraagd kan worden)