stemvanhetbos.nl

Stem van het Sparrenburgbos

Ons Sparrenburgbos in Rosmalen is begin 2022 in handen gekomen van een nieuwe eigenaar: Merwestreek Bouw en Ontwikkeling.
Net als alle vorige eigenaren wil ook Merwestreek gaan bouwen in het bos. Het bestemmingsplan laat beperkte bebouwing toe (op plekken waar eerdere bebouwing heeft gestaan, vlakbij Mariaoord). Wijziging van het bestemmingsplan voor extra bebouwing in het bos is echter onwenselijk: extra bebouwing maakt een inbreuk op het Sparrenburgbos en dat is niet de bedoeling. We hebben bos hard nodig!

Omdat het bos niet voor zichzelf kan praten, geven wij haar op deze plek een stem. Veel mensen uit Rosmalen en de wijde omgeving steunen ons en laten weten dat zij voor behoud van het bos zijn. Via deze website houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Sparrenburgbos. 

Bos is bos

Het is van groot belang dat het Sparrenburgbos en de bijbehorende open velden behouden blijven. Een bos is niet een plek om in te gaan bouwen.  

De natuur heeft in deze tijden van ecologische crisis, opwarming van de aarde en de ineenstorting van de biodiversiteit alle steun nodig die er maar mogelijk is. In Nederland neemt het aandeel bos steeds verder af. Nieuw bos aanplanten kost vele jaren en voordat een boom volgroeid is zijn we tientallen jaren verder. In dit licht bezien is het van groot belang dat elke aantasting van elk bos en dus ook van het Sparrenburgbos, voorkomen moet worden. De ecologische waarde, de gezondheidswaarde en de gemeenschapswaarde vormen een veelvoud van de economische waarde van dit stukje natuur.

Kortom: een bos is geen verdienmodel. Het bos is van iedereen en het bos is vooral van zichzelf.

 

Blijf op de hoogte. Klik op de foto hierboven en meld je aan!


Oproep aan de nieuwe eigenaar

Op 14 en 15 juni 2022 organiseerde de nieuwe eigenaar (samen met Scope projectontwikkeling) inspraakbijeenkomsten in Perron 3 in Rosmalen. Door een groep inwoners van Rosmalen en 's-Hertogenbosch is naar aanleiding van deze bijeenkomsten een brief opgesteld. 

Deze brief  is door 781 inwoners uit Rosmalen en omliggende plaatsen ondertekend en op 11 juli verstuurd naar Merwestreek BV, de eigenaar van het Sparrenburgbos.

 

De kernboodschap van deze brief: 

  • Laat het bos het bos (inclusief de open vlaktes en graslanden). Natuur is geen verdienmodel.
  • Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om twee zorggebouwen en een woonkavel te realiseren. Wij hopen dat de eigenaar met de winst op de verkoop van de zorgwoningen en de verkoop van de bouwkavel genoegen neemt. Zodat het bos niet alsnog een verdienmodel wordt om nog meer geld te genereren. 
  • Elke extra bebouwing maakt een inbreuk op het Sparrenburgbos. Wijziging van het bestemmingsplan om verdere bebouwing in het bos mogelijk te maken (behalve op de twee percelen naast Marioord [Graafse Baan 166 en 168A] en het perceel aan de Graafse Baan 162), heeft dan ook geen draagvlak onder de 781 ondertekenaars.
  • Wij vragen de eigenaar om in dit project niet voor de grootst mogelijke financiële winst te gaan maar genoegen te nemen met de winst op de zorginstellingen en het verkopen van de woonkavel. 
  • Wij willen graag meedenken over hoe het bos nog beter ontwikkeld kan worden qua biodiversiteit, beheer en de verbinding met aangrenzende natuurgebieden.

 


Het gebied

Het door Merwestreek (Baltus de Ruijter) aangekochte gebied (groen omlijnd) is ongeveer 67,5 hectare groot. Dat is 675.000 m² oftewel 0,67 km².

Het bestaat uit ongeveer 42 hectare bos, 7,5 hectare landbouwgrond en de vuilstort (gele stippellijn van ongeveer 7,7 hectare.

Linksonder op de foto zie je de zandverstuiving en rechts ligt het terrein van Mariaoord.

1 hectare is een stuk grond van 100 x 100 meter.

  • 10.000 m² = 1 hectare (ha)
  • 100 m² = 1 are (a)
  • 1 m² = 1 centiare (ca)

• Kaartje (zonder de aanduiding van de vuilstort):

Bron: Vraag en Antwoord-document van de eigenaar.


Hoeveel procent van Nederland is bos?

Hoe wordt de Nederlandse bodem gebruikt?

Ongeveer 8% van Nederland is bos. Als je het omrekent naar het percentage van alleen het land (dus zonder het water in Nederland) is het slechts 7%. Water beslaat ongeveer 12% (rivieren, meren en vennen) van Nederland. Een kwart van Nederland wordt ingenomen door weilanden, vooral voor koeien (3,8 miljoen koeien in 2022 [Bron: CBS]).

Het is tijd, zoals in het filmpje The Netherlands in 100 seconds, gesteld wordt, voor More Balance oftewel:

We hebben meer bos nodig!