Samen redden we het Sparrenburgbos!

We geven niet op! – Na vele gesprekken met de eigenaar van het Sparrenburgbos zijn we helaas niet tot overeenstemming gekomen. Dit betekent dat de Stem van het Bos op dit moment nog niet gaat crowdfunden.

We blijven wel als Stem fungeren. We gaan belanghebbende partijen uitnodigen om samen aan tafel te gaan om samen te bekijken hoe we verder kunnen komen. Crowdfunding kunnen we in een later stadium alsnog inzetten. We geven niet op!

Onze oproep aan de gemeente en anderen 

Help ons om het hele gebied, het bos en de akkertjes, veilig te stellen. De gemeente hoeft geen eigenaar te worden maar de vraag om steun blijft. Er is samenwerking van meerdere organisaties nodig om het gebied voor eens en voor altijd uit de markt te halen.  Ga met ons op zoek naar wat wél kan!

Lees hier verder

 

Hou onze site in de gaten

en volg ons ook op

Instagram , Facebook en LinkedIn

 


Wij komen op voor de belangen van het Sparrenburgbos

 

De Stem van het bos is een burgerinitiatief van betrokken bewoners, professionals en experts op het gebied van natuurbehoud, crowdfunding, bewonersparticipatie en ruimtelijke ordening.

Onze missie: het Sparrenburgbos behouden en aan zichzelf teruggeven

 

Het Sparrenburgbos in Rosmalen is een fijn (wandel)gebied met bos en historische akkertjes. Het grenst aan de Rosmalense zandverstuiving en de wijk Sparrenburg in Rosmalen. Bovendien maakt het bos onderdeel uit van het Brabants Natuurnetwerk. Elke dag geniet jong en oud met volle teugen van dit mooie en fijne gebied. Wij vinden dat dat zo moet blijven en dat, waar mogelijk, het bos en de biodiversiteit verbeterd moeten worden.

 

Het kernteam van de Stem van het Bos: Jeroen van Lente, Eef van Opdorp, Pien Middeldorp, Roos Vranken, Roos Sohier, Rianne  Strijker (v.l.n.r.)   –  Foto: Sandra Peerenboom

 

Omdat het bos

niet voor zichzelf kan praten,

geven wij het een stem


Bos is bos en moet bos blijven

Ons Sparrenburgbos in Rosmalen is begin 2022 in handen gekomen van een nieuwe eigenaar: Merwestreek Bouw en Ontwikkeling. Net als alle vorige eigenaren wil ook Merwestreek bouwen in het bos.

Het bestemmingsplan laat beperkte bebouwing toe op plekken waar eerder gebouwen hebben gestaan, vlakbij Mariaoord. Het gaat om Zorginstellingen (2 plekken) en een woonhuis (1 plek).

Er is een groot draagvlak om het bos te behouden en extra bebouwing te voorkomen (meer dan in het bestemmingsplan is toegestaan).

Ons initiatief is ontstaan nadat vele mensen uit Rosmalen, 's-Hertogenbosch en wijde omgeving de brief aan de eigenaar ondertekenden in juli 2022 waarin wij vragen om vanuit het belang van het bos en natuurbehoud te handelen. 

Het Sparrenburgbos teruggeven aan zichzelf

In plaats van tegenover elkaar te staan, zijn we met Merwestreek bouw en ontwikkeling in gesprek gegaan, op zoek naar een win-win situatie: de eigenaar bouwt zorgwoningen waar het mag en de bosgenietende mensen kopen het bos. Zodat het bos, met haar natuurlijke bewoners, voor eens en voor altijd wordt teruggeven aan zichzelf. Zo kunnen we met elkaar blijven genieten van de natuur, de frisse lucht en meer biodiversiteit.

Samen kopen we het bos

Het kopen én het beheren van het Sparrenburgbos kost natuurlijk geld. We zijn met grote (natuur)organisaties in gesprek om met ons samen te werken en mede-eigenaar te worden. En samen met inwoners, bedrijven, gemeente, provincie en fondsen kunnen we het benodigde bedrag bij elkaar krijgen! Wij als burgerinitiatief zijn na anderhalf jaar praten met de eigenaar gestopt met onderhandelen. Merwestreek vraagt geen acceptabele prijs en blijft de intentie uitspreken om meer te bouwen dan het bestemmingsplan toe laat. We hopen dat de gemeente, provincie en maatschappelijke en natuurorganisaties het onderhandelingsstokje overnemen!

Lees hier meer

Samen zorgen voor het bos 

Onze droom is om als (lokale) gemeenschap  samen met een natuurorganisatie het bos onder onze hoede te nemen. Als we weten wat er moet gebeuren, kunnen we als bewoners meedenken en doen en helpen om het bos te beheren. Met sociaal kapitaal is er heel veel mogelijk. Wij, als Stem van het Bos, zijn in gesprek met Brabants Landschap en anderen. Ook hebben we het initiatief genomen om verschillende groepen inwoners uit de wijk en omstreken bij elkaar te brengen om kracht, kennis en wijsheid te bundelen.

Samen met inwoners en natuurorganisaties willen we zorgen voor behoud van het bos, meer biodiversiteit en verbinding met aangrenzende natuurgebieden


Voor het laatste nieuws en informatie, klik hieronder

 

Volg ons ook op Instagram

 

@stemvanhetbosExtra:

Informatie en websites over bossen, (rechten voor de) natuur, rewilding en meer

Hier vind je diverse websites en informatie over bossen, bomen, planten en biodiversiteit.