Help mee!

Samen kopen we het Sparrenburgbos

Wij willen graag aan de slag: een crowdfundingsactie starten en fondsen werven zodat we het bos kunnen kopen en vervolgens samen met een natuurorganisatie het bos kunnen beheren en verder ontwikkelen. We hebben hiervoor menskracht nodig!

Wat zou jij of jouw organisatie kunnen en willen betekenen voor het Sparrenburgbos? 

Mail ons: info@stemvanhetbos.nl

 

Nu

Wat kan jij betekenen om ervoor te zorgen dat er niet gebouwd gaat worden in het bos en eventueel het bos samen te kopen? We zoeken:

 • Een penningmeester vooor ons bestuur in oprichting
 • Ecologische expertise
 • Kennis over bodem- en waterkwaliteit
 • Kennis over de impact van extra woningen op aantallen verkeersbewegingen en geluidshinder
 • Juridische expertise (milieu en natuurrechten, omgevingswet)
 • Ervaring met crowdfunding
 • Mensen die tegenprestaties aanbieden voor de crowdfunding (in ruil voor een donatie iets doen of aanbieden) 
 • Mensen die acties organiseren om geld op te halen 

Op termijn

Wat is er nodig als het bos in handen komt van een natuurorganisatie en inwoners?

 • Inzet bij onderhoud van het bos (bijvoorbeeld vrijwilligers als er een bos-opknap-dag wordt georganiseerd)
 • Kennis van bomen, bossen en beheer
 • Kennis over biodiversiteit
 • Ervaring met een inwonerscoöperatie/vereniging 
 • Materieel

Nieuw eigenaarschap en rechten om voor altijd een bos te blijven

Hoe wordt het bos weer van zichzelf? Er zijn voorbeelden elders in het land waarop mensen dit doen, zoals in het Overijsselse Holterberg en De Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug 

 

We zijn nog aan het ontdekken welke vorm past bij het Sparrenburgbos en zijn hierover in gesprek met Brabants Landschap. Deze laatste is serieus geïnteresseerd om het beheer van het bos te gaan doen en mede-eigenaar te worden van het bos. Andere partners die ons helpen zijn o.a. stichting ARK Rewilding Nederland, Crowdfunding voor natuur, Het Groene Hart Brabant en Brabant Water.

Hoffspoor Notarissen in Rosmalen helpt ons met het opstellen van statuten, zodat we de stichting Stem van het Sparrenburgbos kunnen oprichten. Die stichting helpt ons om de crowdfunding te reguleren en zal straks het eigendom en beheer verder organiseren.

 

Wat willen we wél

 • Openbaar, voor iedereen toegankelijk bos
 • Behoud van het bos
 • Bos als onderdeel van de Hoge Heide (onderdeel Brabants natuurnetwerk)
 • Behoud open akkers en kampenlandschap
 • Schone bodem/verbeteren bodemkwaliteit
 • Bescherming waterwingebied
 • Vergroten biodiversiteit
 • Geluidsoverlast verminderen
 • Alleen bouwen waar nu bouwbestemming is: de twee percelen naast Marioord (Graafse Baan 166 en 168A) en het perceel aan de Graafse Baan 162 dat nu in de verkoop staat

 

Wat willen we niet:

 • Recreatie (geen mountainbike paden, klimtoestellen, bankjes, picknicktafels etc)
 • Bos/bomen als kostendragers
 • In het bos bouwen
 • Natuurbegraafplaats
 • Aanleg Infrastructuur om huizen te bouwen (extra wegen, riool, leidingen etc)
 • Extra autoverkeer/geluidsoverlast
 • Bodemverontreiniging
 • Extra verstedelijking in dit gebied