Help mee!

Samen kopen we het Sparrenburgbos

Wij willen graag aan de slag: een crowdfundingsactie starten en fondsen werven zodat we het bos kunnen kopen en vervolgens samen met een natuurorganisatie het bos kunnen beheren en verder ontwikkelen. We hebben hiervoor menskracht nodig!

Wat zou jij of jouw organisatie kunnen en willen betekenen voor het Sparrenburgbos? 

Mail ons: info@stemvanhetbos.nl

 

Nu

Wat kan jij betekenen om ervoor te zorgen dat er niet gebouwd gaat worden in het bos en eventueel het bos samen te kopen? We zoeken:

 • Een penningmeester voor het bestuur van de stichting Stem van het Sparrenburgbos
 • Ecologische expertise
 • Kennis over bodem- en waterkwaliteit
 • Kennis over de impact van extra woningen op aantallen verkeersbewegingen en geluidshinder
 • Juridische expertise (milieu en natuurrechten, omgevingswet)
 • Ervaring met crowdfunding
 • Mensen die zelf een actie organiseren t.b.v. de crowdfunding. Bijvoorbeeld een activiteit organiseren waar deelnemers een donatie voor geven, ten bate van de crowdfunding.
 • Mensen die andere acties organiseren om geld op te halen. Zoals bijvoorbeeld een sponsorloop, statiegeldflessen-ophaalactie, etc.

Op termijn

Wat is er nodig als het bos in handen komt van een natuurorganisatie en inwoners?

 • Inzet bij onderhoud van het bos (bijvoorbeeld vrijwilligers als er een bos-opknap-dag wordt georganiseerd)
 • Kennis van bomen, bossen en beheer
 • Kennis over biodiversiteit
 • Ervaring met een inwonerscoöperatie/vereniging 
 • Materieel

Nieuw eigenaarschap en rechten om voor altijd een bos te blijven

Hoe wordt het bos weer van zichzelf? Er zijn voorbeelden elders in het land waarop mensen dit doen, zoals de volgende voorbeelden laten zien: 

 

We zijn nog aan het ontdekken welke vorm past bij het Sparrenburgbos en zijn hierover in gesprek met Brabants Landschap. Deze laatste is serieus geïnteresseerd om het beheer van het bos te gaan doen en mede-eigenaar te worden van het bos.

Andere partners die ons helpen zijn o.a. 

 

Wat willen we wél

 • Behoud van het bos
 • Openbaar, voor iedereen toegankelijk bos
 • Bos als onderdeel van de Hoge Heide (onderdeel Brabants natuurnetwerk)
 • Behoud open akkers en kampenlandschap
 • Schone bodem/verbeteren bodemkwaliteit
 • Bescherming waterwingebied
 • Vergroten biodiversiteit
 • Geluidsoverlast verminderen
 • Alleen bouwen waar nu bouwbestemming is: de twee percelen naast Marioord (Graafse Baan 166 en 168A) en het perceel aan de Graafse Baan 162 dat nu in de verkoop staat

 

Wat willen we niet:

 • Recreatie in de vorm van mountainbikepaden, klimtoestellen, bankjes, picknicktafels, etc.
 • Bos/bomen als kostendragers
 • Bouwen in het bos
 • Natuurbegraafplaats
 • Aanleg Infrastructuur t.b.v. huizenbouw (extra wegen, riool, leidingen, etc.)
 • Extra autoverkeer/geluidsoverlast
 • Bodemverontreiniging
 • Extra verstedelijking in dit gebied