Sparrenburgbos heeft nog steeds een stem

Na ons besluit om de onderhandelingen met Merwestreek, de eigenaar van het gebied, te stoppen, gaan we nog steeds door met onze missie: het bos en de akkertjes uit de markt halen en samen met een natuurorganisatie onder onze hoede nemen. Het Sparrenburgbos heeft nog steeds een stem! Bij deze een update over wat er na februari van dit jaar is  gebeurd.

Stem van het Bos is nog steeds actief

 

Brief aan Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard
We schreven na het stopzetten van de onderhandelingen een brief aan Baltus de Ruijter van Merwestreek, de eigenaar en Hugo Meijwaard, de projectontwikkelaar. Omdat wij het erg jammer vinden dat we er nog niet samen uit zijn gekomen, wilden wij hen enkele overwegingen meegeven. Deze brief delen we graag met jullie: lees hier deze brief

 

Gesprek met de wethouder Roy Geers
Op 8 maart sprak de Stem van het Bos met wethouder Roy Geers. Het was een gesprek in een prettige sfeer. We kregen tot twee keer toe de verzekering dat er niet gebouwd kan worden op de veldjes of in het Sparrenburgbos. Er was oprechte interesse en applaus voor ons initiatief. Maar de wethouder zag op dit moment geen actieve rol voor zichzelf. Naar aanleiding van het gesprek met de wethouder schreven wij een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees meer over het gesprek en de brief aan B&W

Aanvullend hierop schreven wij het opiniestuk ROOD VOOR GROEN,NIET DOEN

En achter de schermen wordt nog veel meer werk verzet.  Dat lees je HIER

Nieuwsbrief van Merwestreek Bouw & Ontwikkeling

Vorige week lag er bij de bewoners van de wijk Sparrenburg een nieuwsbrief van Merwestreek Bouw & Ontwikkeling in de brievenbus. Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website van de Wijkraad Sparrenburg. Mensen die ons al langer volgen, weten dat een aantal stellingnames van Merwestreek een aanvulling of nuancering nodig hebben.

Onze reactie en aanvullingen

 

 • Het masterplan is een plan van Merwestreek Bouw & Ontwikkeling. Het is niet een gezamenlijk plan van de eigenaar en de wijk(raad).
 • In een overleg in december 2022 met de wijkraad, meerdere inwoners uit de wijk en wijde omgeving, het Groene Hart Brabant, BrabantWater en de Stem van het Bos kwamen we gezamenlijk tot de conclusie:
  • We zijn voor behoud van het bos.
  • Extra bebouwing naast de kavels waar het mag volgens het bestemmingsplan, is onwenselijk.
  • Eerdere plannen over ‘rood voor groen’ willen we proberen van tafel te krijgen.
  Lees hier meer over deze bijeenkomst
 • In de gebiedsvisie Hooge Heide Midden geldt een zeer beperkte “rood voor groen regeling” en onder zeer strikte voorwaarden. In het bestemmingsplan Buitengebied staan geen bouwmogelijkheden op de akkertjes aan de Vliertwijksestraat. Volgens het bestemmingsplan kan er alleen vlakbij Mariaoord gebouwd worden (zorginstellingen) en op een kavel aan de Graafsebaan (een woonhuis).
 • De Stem van het Bos is een bewonersinitiatief en geen actiegroep. We hebben Merwestreek het aanbod gedaan om mee te denken over hoe het bos nog beter ontwikkeld kan worden qua biodiversiteit, beheer en de verbinding met aangrenzende natuurgebieden.
 • Het zogenaamde nul-scenario, dat in het najaar van 2022 door Merwestreek aan ons gepresenteerd werd, vonden wij interessant: wél bouwen waar het mag volgens bestemmingsplan en níet bouwen in het bos en open velden. Het bos en de akkertjes worden in dit scenario te koop aangeboden. Dit nul-scenario wilden zij niet presenteren op de informatiebijeenkomst op 8 september 2022. Merwestreek heeft daarop besloten de bijeenkomst niet door laten gaan.
 • Extra bouwen is een keuze. Er zijn alternatieven mogelijk.
  Bijvoorbeeld genoegen nemen met de winst die gemaakt wordt met het ontwikkelen van zorginstellingen vlakbij Mariaoord en de prijs aanvaarden die wij voor het gebied bij elkaar willen krijgen.
 • Merwestreek Bouw & Ontwikkeling stelt dat het ons niet gelukt is om de financiële middelen bij elkaar te krijgen.
  Dat is niet waar. We zijn gestopt met de onderhandelingen met Merwestreek omdat we niet tot overeenstemming zijn gekomen over de prijs en de voorwaarden.
  Na overleg met meerdere professionele partijen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de vraagprijs van twee miljoen niet marktconform is.
 • De crowdfunding staat in de startblokken en we zijn nog steeds van plan om het bos en de agrarische akkertjes veilig te stellen. Als het bos uit de markt is, kan eindelijk de gewenste natuurontwikkeling plaatsvinden.

Zonnepanelen op de voormalige vuilstort

 

De Stem van het Bos maakt zich zorgen over dit inspraakproces en heeft dit al in een vroeg stadium uitgesproken richting de gemeente
’s-Hertogenbosch, de wijkraad en de energiecoöperatie in de Wijk Sparrenburg. De discussie over zonnepanelen leidt tot voor- en tegenstanders die tegenover elkaar komen te staan. Dit kan als een splijtzwam werken en dat willen we voorkomen.

 

Als Stem van het Bos komen wij op voor de belangen van de natuur. Alles wat goed is voor de natuur is goed voor het klimaat. Maar niet alles wat goed is voor het klimaat is goed voor de natuur.

Er zijn bewoners en natuurgenieters die grote waarde hechten aan het open veld bovenop de oude vuilstort. Er zijn ook bewoners die al langer pleiten voor een zonnepanelenveld op de oude vuilstort. Een aantal bewoners houden een pleidooi voor een opstelling waarbij kruiden en zoogdieren onder de zonnepanelen kansrijk zijn.

We hoeven het als inwoners(groepen) niet persé over alles eens te zijn. Maar het is wel belangrijk dat alle perspectieven en stemmen gehoord en meegenomen worden.

Zodat we samen op zoek kunnen naar wat we gezamenlijk willen en wat wél kan. We willen graag voorkomen dat een proces als dit schade berokkent aan onderlinge verhoudingen tussen mensen hier in de buurt. Bedrijven als Merwestreek en IX Zon hoeven hier niet samen te leven. Wíj́ wel.

Ons advies:
• Als je je zorgen maakt en mee wilt praten: ga naar de inloopavond van Merwestreek op 13 mei, stel (kritische) vragen, geef aan wat je belangrijk vindt en geef je zorgen aan.
• Merwestreek wil voor 1 juni de vergunning-aanvraag doen, daarna moet deze langs de gemeenteraad en bij goedkeuring ligt een ontwerpbesluit van de vergunning nog 6 weken ter inzage.
• Stuur Merwestreek en de gemeente een mail en vraag wat precies de momenten zijn in de procedure om bezwaar te maken tegen de vergunningaanvraag.

Meer informatie vind je op
www.s-hertogenbosch.nl/energielandschap

OPROEP: WORD AMBASSADEUR VAN HET SPARRENBURGBOS

Vertel over de Stem van het Bos
en vraag mensen om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief
en om ons te volgen op instagram, facebook en/of LinkedIn.
En deel of repost onze berichten
op je eigen social media.

Hoe meer mensen we met ons verhaal bereiken

hoe beter!