Brief aan de eigenaar

Helaas heeft De Stem van het Bos op maandag 19 februari moeten besluiten om de gesprekken met de eigenaar over het overnemen van het Sparrenburgbos stop te zetten.

We schreven een brief aan Baltus de Ruijter van Merwestreek BV, de eigenaar en Hugo Meijwaard, de projectontwikkelaar. Omdat wij het erg jammer vinden dat we er nog niet samen uit zijn gekomen, wilden wij hen enkele overwegingen meegeven. Deze brief delen we graag met jullie.

Brief aan Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard


Rosmalen, 29 februari 2024

Beste Baltus en Hugo,

Helaas hebben we afgelopen maandag 19 februari onze gesprekken over het overnemen van het Sparrenburgbos stopgezet. Graag willen we jullie bedanken voor de gesprekken in de afgelopen anderhalf jaar, jullie geduld en het meedenken. Omdat wij het erg jammer vinden dat we er tot op heden nog niet samen uit zijn gekomen willen we jullie enkele overwegingen meegeven.

Op 8 september 2022 stond een door jullie georganiseerde bewonersbijeenkomst gepland in Perron 3. In onze brief van 23 augustus 2022 deden wij een oproep om op die avond ook het zogenaamde nul-scenario te presenteren. Het scenario waarbij jullie alleen de zorginstellingen zouden bouwen en de woonkavel zouden verkopen (om daarmee de winst te behalen) en het bos het bos te laten. Helaas hebben jullie toen die bijeenkomst afgeblazen. Wij hebben aangedrongen om over dit scenario toch verder te praten en dat hebben we ook gedaan, met als insteek om te onderzoeken of het mogelijk was dit nul-scenario samen te realiseren. Vanaf eind november 2022 zijn we hierover in gesprek geweest.

Wij zijn ons ervan bewust dat jullie in feite goede intenties hebben ten aanzien van de natuur in het Sparrenburgbos en de agrarische gronden. Wij slaan de natuur bijzonder hoog aan en willen deze daarom zeker stellen voor ons allemaal, voor de generaties na ons en bovenal voor het bos zelf, samen met al haar natuurlijke bewoners. Zoals bekend zien wij dat voor ons zonder extra bebouwing, zoals hierboven omschreven als het nul-scenario.

Jullie weten dat wij geen commerciële partij zijn. Wij streven niet het bezit na van het bos. En ook niet de exploitatie. We proberen geld bij elkaar te krijgen om het gebied aan te kopen en het over te dragen aan Brabants Landschap om het voor altijd natuur te laten zijn. En de agrarische gronden kunnen ofwel omgezet worden in natuur ofwel er kan een biologische boer gewassen op gaan verbouwen. Als we samen de aarde, het bos en alle dieren die daarin leven teruggeven aan zichzelf, zodat er geen natuur verloren gaat en die zelfs verbeterd kan worden, dan zou dat werkelijk een daad van liefde zijn. Jullie kunnen daar deelgenoot van zijn.

Hoe mooi is het om tegen kinderen, en misschien wel tegen je eigen kleinkinderen, te kunnen vertellen dat je er aan hebt bijgedragen om natuur voor hen, voor de mensheid en voor de natuur zelf te behouden? Want ja, de natuur heeft in deze tijden van ecologische crisis, opwarming van de aarde en de ineenstorting van de biodiversiteit alle steun nodig die er mogelijk is.

Wij nodigen jullie uit om diep in je hart te kijken en het financiële belang los te laten en het Sparrenburgbos (het bos, de agrarische gebiedjes en de voormalige vuilstort*) over te dragen aan het Brabants Landschap. Op deze manier kunnen we tot een heel ander soort winst komen. Het zou fantastisch zijn als jullie er zo naar kunnen kijken. In dat geval kun je ook met een vrije blik kijken naar de hoogte van het bedrag dat jullie ervoor willen ontvangen. Wij zijn echt bereid om er alles aan te doen om een bedrag tussen de 700.000 en 800.000 euro bij elkaar te verzamelen.

Als ons dat lukt dan kunnen we, samen, met zijn allen, enorm trots zijn dat we dit hebben bereikt. Laten we deze mogelijkheid aangrijpen en er samen voor gaan.

 

Met vriendelijke groeten,

Stichting Stem van het Sparrenburgbos

 

* De percelen:

F 4670, F 4822, F 3530, F 4070, F 3969, F 4819, F 3715, F 4684 en F 4613.