Onderhandelingen gestaakt, maar we gaan door!

Samen met belanghebbenden zoeken naar een oplossing

Na onze vele gesprekken met de eigenaar van het gebied zijn we helaas niet tot overeenstemming gekomen. Dit betekent dat de Stem van het Bos nu niet gaat Crowdfunden. 

We blijven wel als Stem fungeren. Onze oproep aan de gemeente en anderen: help ons om het hele gebied, het bos en de akkertjes, veilig te stellen. De gemeente hoeft geen eigenaar te worden maar de vraag om steun blijft. Er is immers geld nodig om het gebied voor eens en voor altijd uit de markt te halen.

Zoals jullie weten zijn wij al meer dan een jaar in gesprek met Baltus de Ruijter van Merwestreek Bouw en Ontwikkeling, de eigenaar van het bos en Hugo Meijwaard, de projectontwikkelaar. Op 19 februari 2024 hebben we besloten te stoppen met de gesprekken: het financiële gat bleek onoverbrugbaar. De eigenaar wil de verkoopprijs van ongeveer twee miljoen niet aanpassen en blijkt alleen in prijs te willen zakken als er toch gebouwd kan worden. Twee miljoen is echt te veel: wij krijgen als burgerinitiatief alleen maar voldoende geld bij elkaar als we het gebied voor een reële prijs kunnen krijgen. Anders doen onze donateurs, partners en inwoners niet mee. En extra bebouwing in het bos is niet acceptabel.

Op zoek naar een win-win situatie

Het standpunt van de Stem van het Bos is altijd helder geweest: niet meer bebouwing in het bos dan het bestemmingsplan toelaat. In 2022 liep de omgevingsdialoog van de eigenaar met inwoners hierop vast. Het is toen een gezamenlijke keuze geweest van De Stem van het Bos én de eigenaar om met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel om uit te zoeken of het 0-scenario mogelijk is.

In dit scenario wordt er níet gebouwd in het bos en de open velden (geen huizen, geen natuurbegraafplaats of andere vormen van bebouwing). Het bos én de open velden worden in dit scenario te koop aangeboden. Er wordt alleen gebouwd op de daarvoor volgens het bestemmingsplan bestemde locaties, te weten de twee percelen naast Marioord (Graafse Baan 166 en 168A) en het perceel aan de Graafse Baan 162. Ons aanbod: wij gaan als burgerinitiatief geld bij elkaar brengen om het bos en de akkertjes te kopen om het gebied samen met een natuurorganisatie onder onze hoede te nemen.

Moeizame onderhandelingen

In het afgelopen jaar zijn er verschillende bedragen, verschillende hoeveelheden hectaren en verschillende voorwaarden op tafel gekomen. Tot op heden waren er onduidelijkheden en kwamen we niet tot een overeenstemming over wát precies in de verkoop zat, de prijs en de voorwaarden.

Helaas stonden we ook alleen in de onderhandelingen als burgerinitiatief: overheid en maatschappelijke organisaties juichten ons burgerinitiatief toe maar wij kregen hen niet mee aan de onderhandelingstafel.

Eind vorig jaar kwamen we een stapje dichter bij overeenstemming, omdat wij de vraagprijs van ca 2 miljoen niet direct afwezen. Deze mogelijke verkoopprijs was voor ons het uitgangspunt om twee zaken uit te zoeken; welke organisaties krijgen we aan boord en kunnen we een succesvolle crowdfunding opzetten om, samen met inwoners, het bedrag bij elkaar te krijgen?

Te hoge vraagprijs   

Op 5 februari hebben we de uitkomsten gedeeld met Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard. Tijdens onze verkenning kwamen wij op een veel lagere prijs  – tussen de € 600.000 en € 700.000 – uit voor het hele gebied. Dit enorme verschil was voor ons ook een schok. Onze conclusie: een prijs die in de buurt komt van €700.000 is voor het welslagen van ons gezamenlijk doel (zij bouwen de zorginstellingen en wij zorgen dat er geld bijeengebracht wordt om het bos te verwerven) een voorwaarde.

Het bos uit de markt halen

En nu wil de eigenaar alleen maar in prijs zakken als zij huizen kunnen bouwen aan de rand van het bos: zo’n 9 grote landhuizen naast het Heijmansveldje, op de twee weitjes aan de Oude-Baan Oost. Onacceptabel vindt de Stem van het Bos. Er vindt al te veel verstening plaats rondom het bos en de akkertjes. Meer bebouwing gaat ook gepaard met extra drukte: grondbewerking voor water, riolering en elektriciteit, extra toegangswegen en een toename van autoverkeer van inwoners, bezoekers en bezorgdiensten. De Stem van het Bos wil het bos én de akkertjes juist uit de markt halen zodat het gebied voor eens en voor altijd wordt teruggegeven aan zichzelf.  Zo kunnen we met elkaar blijven genieten van de natuur, de frisse lucht en meer biodiversiteit.

 

Oproep

Burgerinitiatief Stem van het Bos is op dit moment niet meer in onderhandeling met Merwestreek Bouw en Ontwikkeling. Het pad dat wij bewandelden is gedwarsboomd. Er zijn echter nog andere wegen te bewandelen.

De wens en noodzaak om het bos en de akkertjes te behouden en extra bebouwing te voorkomen is niet minder geworden. Integendeel. Het bos moet bos blijven, zo simpel is het. Elke dag geniet jong en oud met volle teugen van dit mooie en fijne gebied. Wij vinden dat dat zo moet blijven, zodat iedereen kan blijven genieten van deze natuur. Bomen, dieren, planten en de lucht worden hier heel blij van! En veel inwoners van Den Bosch ook.

In de laatste 20 jaar is het bos al vijf keer van eigenaar gewisseld. Steeds weer willen de eigenaren bouwen in het bos. Dat geeft iedere keer veel onrust bij inwoners. Dat moet afgelopen zijn. Voor ons allemaal, voor de generaties na ons en bovenal voor het bos zelf.

Onze deur staat nog steeds open. Brabants Landschap en de Stem van het Bos willen nog steeds samen het hele gebied onder onze hoede nemen. Wij hopen dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en anderen het onderhandelingsstokje van ons over nemen om samen, voor eens en voor altijd het Sparrenburgbos en de akkertjes veilig te stellen.  

 

Heb je ideeën, vragen of opmerkingen?  Mail dan naar info@stemvanhetbos.nl

Wie worden de
redders van het bos?