Kracht, kennis en wijsheid bundelen

Op 1 december 2022 organiseerden we een bijeenkomst met verschillende betrokkenen bij het Sparrenburgbos. We wilden graag met elkaar in gesprek om informatie en standpunten uit wisselen en met elkaar af te stemmen om samen sterk te staan.

Belangrijkste conclusie van alle aanwezigen was dat we allen voor behoud van het bos zijn: extra bebouwing naast de kavels waar het mag volgens het bestemmingsplan, is en blijft onwenselijk.

 

Initiatief voor een bijeenkomst  

Er wordt door de eigenaar van het bos met diverse mensen, organisaties en afvaardigingen gesproken: met de wijkraad Sparrenburg, de energiecoöperatie van de wijk Sparrenburg, Het Groene Hart Brabant, Brabants Landschap, de gemeente en met een afvaardiging van Stem van het bos. Met sommigen is al vaker gesproken en verschillende mensen hebben net als wij inzage gekregen in scenario’s. We weten ook dat er anderen zijn die bezwaar hebben gemaakt tegen extra bebouwing in het bos en de open velden. Vanuit Stem van het bos willen we de krachten bundelen en hebben we al deze verschillende mensen en groeperingen uitgenodigd.

Samen optrekken

Door met elkaar af te stemmen willen we voorkomen dat er alleen maar vanuit deelbelangen met de boseigenaar/projectontwikkelaar gesproken wordt. Dit heeft namelijk als risico dat er tweestrijd of onderlinge (belangen)strijd kan ontstaan. We hoeven het niet persé over alles eens te zijn maar het is wel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Zo weten we van elkaar wat voor ieder van ons belangrijk is en kunnen we elkaar daarin te steunen en vooruithelpen. We kunnen leren van elkaar en zoveel mogelijk kennis bij elkaar brengen. Daarom organiseerden we een bijeenkomst op 1 december 2022.

Doel van dit gesprek was het voorbereiden van de bijeenkomst die Baltus en Hugo willen organiseren ter voorbereiding op een grotere inwonersbijeenkomst begin 2023. Daarom is het belangrijk om:  

 • van elkaar te weten waar we staan;
 • zoveel mogelijk invalshoeken en perspectieven bij elkaar te brengen;
 • gezamenlijke argumenten, onderbouwing en standpunten te formuleren;
 • te weten welke doelen ons verbinden;
 • af te spreken wat een volgende (gezamenlijke) vervolgstap is.

Met elkaar in gesprek blijven: samen sterk

De Wijkraad Sparrenburg, meerdere inwoners uit de wijk en wijde omgeving, het Groene Hart  Brabant én een medewerker van Brabant Water gingen in op onze uitnodiging. Op 1 december 2022 kwamen we samen om informatie, ervaringen en standpunten uit te wisselen. 

Uitkomsten en conclusies

Belangrijkste conclusie van alle aanwezigen is dat we allemaal voor behoud van het bos zijn: extra bebouwing naast de kavels waar het mag volgens het bestemmingsplan, is onwenselijk. Eerdere plannen over 'rood voor groen' willen we van tafel krijgen. 

De aanwezigen vonden het zeer waardevol en willen graag met elkaar in gesprek blijven. Samen hebben we immers enorm veel kennis en ervaring in huis. We willen voorkomen dat we een vinkje in het participatieproces zijn. Dit maakt het extra belangrijk om samen te blijven optrekken en samen af te stemmen waar we wel en niet mee instemmen als inwoners. De basis van ons gezamenlijk standpunt blijft: geen (extra) bebouwing in het Sparrenburgbos. Het aankopen van het bos als burgerinitiatief is de beste manier om het bos het beschermen. 

 

We hopen dat de energiecoöperatie ook aanhaakt en dat zij met ons in gesprek blijven. Samenwerken leidt naar ons idee tot uitkomsten die het beste zijn voor de inwoners van Sparrenburg, Rosmalen en wijde omgeving. 

Wat willen de aanwezigen wél:

 • Openbaar, voor iedereen toegankelijk bos
 • Behoud van het bos
 • Bos als onderdeel van de Hoge Heide (onderdeel Brabants natuurnetwerk)
 • Behoud open akkers en kampenlandschap
 • Schone bodem/verbeteren bodemkwaliteit
 • Bescherming waterwingebied
 • Vergroten biodiversiteit
 • Geluidsoverlast verminderen
 • Alleen bouwen waar nu bouwbestemming is: de twee percelen naast Marioord (Graafse Baan 166 en 168A) en het perceel aan de Graafse Baan 162 dat nu in de verkoop staat

Wat willen de aanwezigen niet:

 • Extra recreatievoorzieningen (geen mountainbike paden, klimtoestellen, picknicktafels etc)
 • Bos/bomen als kostendragers
 • In het bos bouwen
 • Natuurbegraafplaats
 • Aanleg Infrastructuur om huizen te bouwen (extra wegen, riool, leidingen etc)
 • Extra autoverkeer/geluidsoverlast
 • Bodemverontreiniging
 • Extra verstedelijking in dit gebied