Kracht, kennis en wijsheid bundelen

Op 1 december 2022 organiseerden we een bijeenkomst met verschillende betrokkenen bij het Sparrenburgbos. We wilden graag met elkaar in gesprek om informatie en standpunten uit wisselen en met elkaar af te stemmen om samen sterk te staan.

Belangrijkste conclusie van alle aanwezigen was dat we in de basis allemaal voor behoud van het bos zijn: extra bebouwing naast de kavels waar het mag volgens het bestemmingsplan, is onwenselijk.

 

Initiatief voor een bijeenkomst  

Er wordt door de eigenaar van het bos met diverse mensen, organisaties en afvaardigingen gesproken: met de wijkraad Sparrenburg, de energiecoöperatie van de wijk Sparrenburg, Het Groene Hart Brabant, Brabants Landschap, de gemeente en met een afvaardiging van Stem van het bos. Met sommigen is al vaker gesproken en verschillende mensen hebben net als wij inzage gekregen in scenario’s. We weten ook dat er anderen zijn die bezwaar hebben gemaakt tegen extra bebouwing in het bos en de open velden. Vanuit Stem van het bos willen we de krachten bundelen en hebben we al deze verschillende mensen en groeperingen uitgenodigd.

Samen optrekken

Door met elkaar af te stemmen willen we voorkomen dat er alleen maar vanuit deelbelangen met de boseigenaar/projectontwikkelaar gesproken wordt. Dit heeft namelijk als risico dat er tweestrijd of onderlinge (belangen)strijd kan ontstaan. We hoeven het niet persé over alles eens te zijn maar het is wel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Zo weten we van elkaar wat voor ieder van ons belangrijk is en kunnen we elkaar daarin te steunen en vooruithelpen. We kunnen leren van elkaar en zoveel mogelijk kennis bij elkaar brengen. Daarom organiseerden we een bijeenkomst op 1 december 2022.

Doel van dit gesprek was het voorbereiden van de bijeenkomst die Baltus en Hugo willen organiseren ter voorbereiding op een grotere inwonersbijeenkomst begin 2023. Daarom is het belangrijk om:  

  • van elkaar te weten waar we staan;
  • zoveel mogelijk invalshoeken en perspectieven bij elkaar te brengen;
  • gezamenlijke argumenten, onderbouwing en standpunten te formuleren;
  • te weten welke doelen ons verbinden;
  • af te spreken wat een volgende (gezamenlijke) vervolgstap is.

Met elkaar in gesprek blijven

De Wijkraad Sparrenburg, meerdere inwoners uit de wijk en wijde omgeving, het Groene Hart  Brabant én een medewerker van Brabant Water gingen in op onze uitnodiging. De energiecoöperatie van de wijk Sparrenburg heeft de uitnodiging helaas niet aangenomen.


Op 1 december kwamen we samen om informatie, ervaringen en standpunten uit te wisselen. Belangrijkste conclusie van alle aanwezigen is dat we in de basis allemaal voor behoud van het bos zijn: extra bebouwing naast de kavels waar het mag volgens het bestemmingsplan, is onwenselijk.

De aanwezigen vonden het zeer waardevol en willen graag met elkaar in gesprek blijven. Samen hebben we immers enorm veel kennis en ervaring in huis. We willen voorkomen dat we een vinkje in het participatieproces zijn. Dit maakt het extra belangrijk om samen te blijven optrekken en samen af te stemmen waar we wel en niet mee instemmen als inwoners. We vinden het belangrijk dat de energiecoöperatie ook aanhaakt. Samenwerken leidt naar ons idee tot uitkomsten die het beste zijn voor de inwoners van Sparrenburg, Rosmalen en wijde omgeving.