Aanvulling op het nieuwsbericht van de boseigenaar

Niet-complete berichtgeving

Rond de kerstdagen werd er via de nieuwsbrief van de wijkraad een bericht van Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard verspreid. Dit bericht is naar ons idee niet volledig. Er wordt namelijk niet gesproken over een scenario waarin er niet extra gebouwd gaat worden.

 

In november hebben wij met de eigenaar gesproken over een scenario waarin geen sprake is van bebouwing in het bos. In dit scenario wordt er wél gebouwd op de twee percelen naast Marioord (Graafse Baan 166 en 168A) en het perceel dat nu in de verkoop staat (Graafse Baan 162) en wordt er níet gebouwd in het bos en de open velden (geen huizen, geen natuurbegraafplaats of andere vormen van bebouwing). Het bos en de open velden worden in dit scenario te koop aangeboden.

We hebben laten weten aan Baltus en Hugo dat we graag in gesprek gaan over dit scenario. We willen serieus gaan onderzoeken hoe we als burgerinitiatief het bos en de open velden kunnen aankopen. En we weten dat het kan! Het is een groep inwoners in Boxtel ook gelukt.

 

Wat we wél willen

Wat wij bij dit scenario inzetten en aanbieden: gemeenschapskracht. We hebben als (lokale) gemeenschap zoveel te bieden: talent, ervaring, wijsheid, kennis, tijd en netwerken. Wij denken graag mee over hoe het bos nog beter ontwikkeld kan worden qua biodiversiteit, beheer en de verbinding met aangrenzende natuurgebieden. Als we weten wat er moet gebeuren, kunnen we als bewoners meedenken en doen en het bos behouden door het te kopen. Samen zijn er oplossingen te bedenken die goedkoper zijn of zelfs geen geld kosten. Met sociaal kapitaal is er immers heel veel mogelijk. Op deze manier kunnen we een balans vinden tussen de belangen van de natuur, de wensen van bewoners en die van de eigenaar, projectontwikkelaar en natuurorganisaties. In dit kader hebben wij al gesproken met Brabants Landschap en is er contact geweest met IVN ’s-Hertogenbosch. Ook hebben we het initiatief genomen om verschillende groepen inwoners uit de wijk en omstreken bij elkaar te brengen om krachten, kennis en wijsheid te bundelen

Bos is bos

In het laatste nieuwsbericht van de boseigenaar wordt alleen herhaald wat ons eerder verteld is; over de aanname dat extra bouwen nodig is om het bos en de open velden over te kunnen dragen aan een natuurorganisatie. Hierbij wordt een deel van het bos ingeleverd voor een extra stuk woonwijk (met grotendeels dure koopwoningen). De aanleg van dit stuk woonwijk gaat gepaard met het kappen van bomen, de aanleg van infrastructuur (extra straten, parkeerplaatsen, leidingen, riolering etc.) en zal leiden tot extra verkeersbewegingen, geluidsoverlast en luchtvervuiling. We weten niet wat dit betekent voor de bescherming van onze gezondheid, de kwaliteit van de biodiversiteit, de bodem en het grondwater. Voor ons blijft extra bouwen daarom een onaanvaardbaar scenario. En wij zijn niet de enigen die hier zo over denken: ook andere organisaties en afvaardigingen hebben aan de eigenaar laten weten dat extra bouwen in het bos geen optie is. Ook dit wordt niet vermeld.

Boseigenaar organiseert bijeenkomst met delegatie uit de wijk

Inmiddels hebben we via de wijkraad vernomen dat er op dinsdagavond 17 januari een bijeenkomst wordt georganiseerd door de boseigenaar in Perron 3 waar de wijkambassadeurs en de mensen van de commissie duurzaam/de energiecoöperatie voor zijn uitgenodigd. Wij hebben inmiddels contact gezocht met Hugo Meijwaard. Er zullen op ons verzoek ook een aantal mensen vanuit de stem van het bos aanwezig zijn, zoals Baltus en Hugo zelf in een eerdere fase hebben voorgesteld. Hierover staat meer in ons eerdere bericht over de ontmoeting met Baltus en Hugo

Iedereen moet zich kunnen uitspreken 

We hebben hierbij de aantekening gemaakt dat een dergelijk gesprek in kleiner verband prima is maar dat deze delegatie slechts een voorbereidende rol kan hebben richting een grotere bijeenkomst met inwoners en niet een doorslaggevende. Geen enkele van de groepen waarmee gesproken wordt vertegenwoordigt alle mensen. Als er nog een openbare bijeenkomst wordt georganiseerd dan zijn wij van mening dat zoveel mogelijk betrokkenen uit de wijk én de wijde omgeving de kans moeten krijgen om mee te praten.