Stem van het Bos kan jouw hulp gebruiken!

Hulp gevraagd!

Het Sparrenburgbos heeft onze stem en onze actie nodig om het als natuurgebied te behouden en potentiële huizenbouw een halt toe te roepen. In de afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten; we zijn continu in gesprek gebleven met de projectontwikkelaar en de eigenaar. Ook hebben we een aantal experts gesproken. Hieruit volgen een aantal vervolgstappen die we willen nemen. Hiervoor zijn we op zoek naar extra helpers.

 

We gaan een stichting oprichten

Om aan tafel te blijven als ‘Stem van het Bos’ is het goed om onszelf te professionaliseren en een rechtsvorm aan te nemen. Daarom willen we graag een stichting 'Stem van het Sparrenburgbos' oprichten. Een voorzitter en een secretaris hebben we al. We zijn nog op zoek naar één of twee algemene bestuursleden/meehelpers en een penningmeester die kan ondersteunen met de financiële zaken. Het zou hierbij top zijn als je enige kennis/ervaring hebt van crowdfunding, maar zo niet, dan gaan we dat samen ontdekken en die kennis opdoen. Ook als je ervaring hebt met het schrijven van statuten en het oprichten van een stichting, kunnen we jouw hulp goed gebruiken.

 

Voortgang mogelijke aankoop van het bos

Wij zijn op dit moment nog steeds in gesprek met de eigenaar en projectontwikkelaar over mogelijke aankoop van het Sparrenburgbos. Dit proces verloopt moeizaam. In de afgelopen tijd zijn er vanuit de eigenaar en projectontwikkelaar verschillende aanbiedingen gedaan met meer en met minder grond en met verschillende prijzen. Omdat het aanbod iedere keer verandert, is het voor ons erg lastig om te reageren. Pas als we precies weten welke percelen te koop worden aangeboden en we het eens zijn over de verkoopprijs, kunnen we serieus met onze financierings- en beheerplannen aan de slag. 

Daarbij gaat het om best een groot grondgebied met diverse belangen en belanghebbenden. Als we tot aankoop kunnen komen, zullen we het eigenaarschap en het beheer willen delen met bewoners, crowdfunders, IVN Den Bosch, de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en BrabantWater. Het gaat hier over complexe beheervormen, waar echter wel al enige ervaring mee is bij andere natuurgebieden. Ook hiervoor kunnen we meedenkers gebruiken: heb je zin om je te verdiepen in de aankoop van natuurgebieden, of juist in de toekomstige organisatievorm? Meld je dan bij ons! Ook hiervoor geldt: we zijn samen aan het leren en ontdekken en kunnen iedere invalshoek gebruiken.

 

Onze missie

De toekomst is onzeker; het is nog steeds mogelijk dat het aankoopproces (om welke reden dan ook) niet slaagt en dat we ons vooral bezig zullen moeten houden met het tegenhouden van bouwplannen en reageren op bestemmingsplannen. Ook hiervoor is het nuttig als we ons organiseren als stichting. We zullen flexibel moeten meebewegen en tegelijkertijd vooruit moeten kijken. We gaan nog steeds voor onze missie zoals beschreven in onze eerste brief: Het Sparrenburgbos en de bijbehorende open velden moeten behouden blijven en wij willen de stem van het bos vertolken.

 

Wil jij ons graag versterken? Reageer dan vooral! Ook als je nog twijfelt over welke rol je kunt oppakken. We gaan graag met je in gesprek.

Groeten van de initiatiefgroep

Jeroen van Lente, Roos Sohier, Eef van Opdorp,
Rianne Strijker-van Asperen en Ton Dietvorst