Een verhelderend gesprek

Op 16 juni jl. heeft er een goed en verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen de De Stem van het Bos, Baltus de Ruijter, de eigenaar van het bos, en Hugo Meijwaard, de projectontwikkelaar. Op verzoek van de eigenaar heeft de Wijkraad op 27 juni een bericht geplaatst op de website Wijk Sparrenburg. Maar in dat bericht staat onjuiste informatie. Op ons verzoek is het inmiddels aangepast. 

 

Welke percelen worden te koop aangeboden?
Het belangrijkste doel van het gesprek op 16 juni was om helderheid te krijgen over welke percelen er te koop worden aangeboden door Merwestreek. Dit omdat er een steeds wisselend aanbod kwam. Het is heel fijn dat die duidelijkheid er nu grotendeels is: de eigenaar maakt nog steeds een voorbehoud over de hoeveelheid grond rondom de zorgbestemmingen. De eigenaar wil ongeveer 2 x 1 hectare voor de bouwkavels aan de Graafse Baan 166 en 168A reserveren. Maar misschien wil hij daar toch 2 x 5 hectaren van maken. 

 

Overige onderwerpen van gesprek

De eigenaar heeft een verkoopprijs genoemd.  De Stem van het bos heeft aangegeven eerst zelf een taxatie te willen laten uitvoeren. Vervolgens kunnen we met elkaar om tafel over de definitieve verkoopprijs van het bos.  

De eigenaar en projectontwikkelaar hebben een einddatum van 1 december genoemd: voor die datum zouden wij het bedrag bij elkaar moeten hebben. Wij hebben aangegeven dat die datum krap is en we eerst met elkaar overeenstemming moeten krijgen over de prijs, het exacte gebied en de voorwaarden. Vervolgens kunnen we een termijn afspreken waarbinnen we dit met elkaar voor elkaar krijgen.

 

Nog GEEN overeenstemming

Op 16 juni is afgesproken dat Hugo Meijwaard namens de eigenaar een concept-overeenkomst zou opstellen en dat wij na overleg met onze achterban onze reactie kenbaar zullen maken. We zijn nog in gesprek, er is nog niets definitief afgesproken en nog in afwachting van deze concept-overeenkomst.

Daarom verbaasde het bericht op de website van de wijkraad Sparrenburg ons waarin staat dat er overeenstemming is met de Stem van het Bos op hoofdlijnen over de prijs, over het aantal percelen, het totale oppervlakte en de verkoopprijs. Dit is onjuist: er is nog geen sprake van overeenstemming, we zijn nog in gesprek. Op ons verzoek is het bericht inmiddels aangepast.