Bestemmingsplan

Op onderstaande kaart zie je welke bestemmingen de verschillende delen van het gebied hebben. Dat is vooral natuur, een deel agrarisch, vijf woonhuizen (binnen het gebied met het Sparrenburgbos) en zorginstellingen.

Vuilstort

Het geel-omstippelde gebied waar de vuilstort op ligt heeft in het bestemmingsplan grotendeels een agrarisch bestemming en een strook natuur.

   

  Archeologisch interessant?

  Ook wordt een groot deel als 'Waarde - Archeologisch' aangemerkt (zie de plusjes). Ik heb bij Erfgoed 's-Hertogenbosch opgevraagd wat de eventuele archeologische waarde van dit gebied is. Als ik antwoord heb zal ik het hier delen.

   

  De vragen die ik heb gesteld:

  • Wat betekent de aanduiding 'Waarde - Archeologisch' precies?
  • Zijn hier al vondsten gedaan?
  • Verwachten jullie dat hier vondsten gedaan kunnen worden?
  • Wat verwachten jullie dat hier gevonden zou kunnen worden?
  • Is deze aanduiding ook een reden om bijvoorbeeld geen bebouwing (of een andere activiteit) toe te staan?
  • Is archeologisch onderzoek nodig in het met plusjes aangeduide gebied als iemand zou willen bouwen binnen dit gebied?

   

  Drie kavels met bouwbestemming volgens het bestemmingsplan

  In het gebied van de eigenaar zijn 3 locaties waar volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden. Het gaat om:

  • 2 plekken waar een zorginstelling gebouwd mag worden
  • 1 kavel voor een woonhuis 

   

  Bovenstaande plankaart is terug te vinden op: Kaart bestemmingsplan buitengebied Rosmalen (pagina 6).

  Meer informatie over bestemmingsplannen op: ruimtelijkeplannen.nl

   

  De zon komt op boven het bos