Antwoord College van B&W

Op 5 februari sprak Jeroen van Lente namens de stichting Stem van het Sparrenburgbos bij de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch. Onze oproep:

Gemeenteraad en commissieleden, help ons om het Sparrenburgbos te behouden!

De gemeenteraad besloot om onze vraag door te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, met het verzoek een reactie te geven op onze vragen. 

Op 26 maart 2024 ontvingen wij onderstaand antwoord dat het College van B&W aan de gemeenteraad stuurde.