Bewonersavond 8 september gaat niet door

Bewonersavond gaat niet door

Merwestreek en Scope projectontwikkeling hebben besloten om de  bewonersavond van 8 september niet door te laten gaan. Op deze avond zouden de verschillende scenario’s voor het gebied Sparrenburgbos gepresenteerd worden.

 

Op donderdagmiddag 1 september heeft de Stem van het Bos een gesprek gehad met Zeewaardig ter voorbereiding van deze bewonersavond (bureau Zeewaardig organiseert in opdracht van Merwestreek en Scope ontwikkeling de bewonersavonden).

Onze wensen (zie verderop: Onze verzoeken) zijn door Zeewaardig met hun opdrachtgevers besproken. Op basis daarvan hebben Merwestreek en Scope projectontwikkeling besloten dat de bewonersavond niet doorgaat. 

Wat er aan vooraf ging

Naar aanleiding van onze brief van 23 augustus kregen wij de vraag van Hugo Meijwaard van Scope projectontwikkeling om met elkaar in gesprek te gaan. Omdat we aannamen dat we op de bewonersavond op de door ons gestelde vragen antwoorden zouden krijgen, hebben we laten weten dat wij na 8 september graag met de eigenaar om de tafel willen.

Voorbereidingsgesprek

We werden benaderd door Zeewaardig om samen het programma van 8 september voor te bereiden. Tijdens het voorbereidingsgesprek op 1 september met Zeewaardig  bleek dat de eigenaar van plan was om alleen scenario’s toe te lichten met de 32 extra woningen. De eigenaar gaat er vanuit dat deze woningen moeten worden gebouwd de revitalisatie van het bos te bekostigen. De Stem van het Bos heeft gevraagd om ook het scenario waarin geen extra woningen worden gebouwd dan het bestemmingsplan toelaat, op de bewonersavond te presenteren. Ook hadden we nog een aantal verzoeken voor de bewonersavond. 

Onze verzoeken

In het vraag en antwoorddocument geeft de eigenaar aan dat bij de aankoop rekening is gehouden met de ontwikkeling van twee zorggebouwen (op twee percelen naast Marioord aan de Graafse Baan 166 en 168A) en de mogelijkheid om een woonkavel (perceel aan de Graafse Baan 162) te realiseren. Het bestemmingsplan maakt dit in beginsel mogelijk.

Investeringskosten kunnen hiermee, ons inziens, worden terugverdiend en er kan zelfs winst gemaakt worden. Wij hebben de eigenaar gevraagd (in onze brieven van 11 juli en van 23 augustus) met deze winst genoegen te nemen. Op deze manier blijft het bos het bos. De eigenaar zou zelfs geld kunnen investeren in verbetering van het bos. Het bos wordt dan niet alsnog een verdienmodel. En er is zo een heleboel maatschappelijke winst te behalen: de ecologische waarde, de gezondheidswaarde en de gemeenschapswaarde vormen een veelvoud van de economische waarde van dit stukje natuur.

Elke extra bebouwing maakt een inbreuk op het Sparrenburgbos. Wijziging van het bestemmingsplan om verdere bebouwing in het bos mogelijk te maken, heeft dan ook geen draagvlak onder de 781 ondertekenaars van de brief van 11 juli.

We hebben tijdens het gesprek met Zeewaardig een aantal verzoeken en ideeën besproken.

  • We hebben gevraagd om een inhoudelijke en financiële onderbouwing van de scenario's mét de 32 woningen (zoals we ook al hadden gevraagd in onze brieven van 11 juli en van 23 augustus).
  • We hebben gevraagd om ook één of meerdere scenario’s te presenteren zonder extra woningbouw in het bos (zoals we ook al hadden gevraagd in onze brief van 23 augustus).
  • We hebben gesproken over de verschillende deelbelangen en hun vertegenwoordigers waar afzonderlijke gesprekken mee gevoerd zijn (zoals o.a. de Wijkraad Sparrenburg, de Energie Coöperatie, Het Groene Hart Brabant, Brabants Landschap, IVN, Gemeente Den Bosch). Wij hebben verzocht om transparantie van de afwegingen die hier plaatsvinden en deze te delen met alle betrokkenen.
  • De eventuele aanleg van een zonnepanelenveld op de vuilstort is een afzonderlijk proces met complexe afwegingen. Hier is nader onderzoek én overleg met de gemeente voor nodig.

Ons aanbod

Wij hebben aangeboden dat we graag willen meedenken over hoe het bos nog beter ontwikkeld kan worden qua biodiversiteit, beheer en de verbinding met aangrenzende natuurgebieden.

De projectontwikkelaar gaat er nu vanuit dat er extra gebouwd MOET worden om kosten van het bos te dekken en om het aan een andere partij over te dragen. Maar is dat wel zo?

Als we weten wat er moet gebeuren en welke kosten gedekt moeten worden, kunnen we als bewoners meedenken. Pas als dat helder is kunnen we verder praten. Samen zijn er wellicht oplossingen te bedenken die goedkoper zijn of geen geld kosten. Met sociaal kapitaal is er heel veel mogelijk. Op deze manier kunnen we een balans vinden tussen de belangen van de natuur, de wensen van bewoners en die van de projectontwikkelaar.

Vervolg

Het is natuurlijk heel jammer dat de bewonersavond niet doorgaat: we kregen de indruk dat de belangstelling zeer groot was. We vinden het erg belangrijk dat juist bewoners kunnen meepraten. We gaan graag in op de uitnodiging om een open gesprek met de eigenaar en andere belanghebbenden te voeren in een kleinere setting, ter voorbereiding op een nieuwe bewonersavond.

Wij waarderen het dat de eigenaar ons serieus neemt en dat ze bereid zijn om een tussenstap aan het proces toe te voegen.

We blijven jullie via deze website en andere kanalen informeren.

 

Wil je meedenken of een actieve bijdrage leveren? Neem dan zeker contact op met ons.