Op 8 september organiseert de eigenaar van het bos een bewonersavond

Bewonersavond in Perron 3

Op donderdagavond 8 september van 19:30 - 21:30 wordt de volgende bewonersavond georganiseerd door Merwestreek en Scope projectontwikkeling. Op deze avond worden verschillende scenario’s voorgesteld om voorkeuren te peilen en wordt de gelegenheid gegeven voor vragen en opmerkingen. 

Ons verzoek

We hebben de eigenaar gevraagd om ook één of meerdere scenario’s te presenteren zonder de 32 extra woningen. Bij deze optie kunnen zij wel de twee zorggebouwen vlakbij Mariaoord realiseren (Graafse Baan 166 en 168A) en de woonkavel (Graafse Baan 162, dat nu in de verkoop staat) verkopen. Het bestemmingsplan laat immers alleen bebouwing in het bos toe op deze drie percelen. 

Wij hebben gevraagd deze optie te presenteren omdat elke extra bebouwing ons inziens een te grote inbreuk op het Sparrenburgbos maakt.

Onderbouwing gevraagd

De eigenaar gaat er nog steeds van uit dat er 32 woningen moeten worden gebouwd om uitgaven voor revitalisatie van het bos te bekostigen. Het is niet duidelijk wat er precies moet gebeuren en hoe hoog die kosten zijn. Er is nog geen steekhoudend argument voor het bouwen van woningen ten koste van de natuur. Wij hebben daarom gevraagd om onderbouwing van de scenario's met de 32 woningen met informatie en cijfers. Als we weten wat er moet gebeuren en welke kosten gedekt moeten worden, kunnen we als bewoners meedenken. Samen zijn er wellicht oplossingen te bedenken die goedkoper zijn of geen geld kosten. Op deze manier kunnen we een balans vinden tussen mens, natuur en de wensen van de projectontwikkelaar.

(zie ook onze brief van 23 augustus)

Aanmelden voor de bewonersavond

Aanmelden voor de avond kan via onderstaande link. Iedereen is welkom. Gelet op het belang van de invulling van het gebied hopen we op een grote opkomst. Het bos is immers van waarde voor heel veel mensen uit Rosmalen en de wijde omgeving. 

Meer informatie staat op de website van de wijkraad Sparrenburg