Parkeer-pagina

Het gebied is opgedeeld in veel percelen

Zoals je op het kadastrale kaartje kunt zien bestaat het gebied tussen de Oude baan-Oost, de Vliertwijksestraat, de snelweg en de zandverstuiving uit veel percelen, allemaal met een nummer erin.

Er zijn percelen met woonhuizen (4784, 5022, 5023, 4805).

Stukjes land in particulier bezit:

  • perceel 4612: 9.500 m², Oude Baan 141, omschrijving: Wonen, Terrein (akkerbouw).
  • perceel 4785: 9.689 m², omschrijving: Terrein (natuur).

Terrein van Mariaoord  (midden rechts).

De vuilstort (4613), akkerland en veel percelen met bos, in handen van Merwestreek.

De Gemeente Den Bosch is ook eigenaar van twee percelen in het bos:

  • perceel 4850: dwars door het bos loopt van noord naar zuid een pad, de Duinweg. Dit is een openbare weg. Grootte: 7.360 m².
  • perceel 4539: direct links naast de vuilstort (4613) ligt een heel smal perceel. De omschrijving hiervan is: Terrein (Industrie). Grootte: 1.045 m².