Over bossen, rewilding, (rechten voor) natuur en nog veel meer

Websites en informatie over bossen, bomen, planten en biodiversiteit

Deze opsomming is verre van compleet. Heb je interessante informatie die hier zou passen. Mail het ons dan.


Bos dat van zichzelf is

Nederland ontbost. Met jouw steun geven wij het bos terug aan zichzelf.

Elk jaar verliezen we circa 2500 ha aan bos in Nederland. Rechten voor de natuur kan sterke garantie bieden voor bosbehoud.

Het is opmerkelijk dat jij en ik rechten hebben en zelfs bedrijven een rechtspersoon zijn, maar de natuur niet. In Nieuw- Zeeland is de eerste rivier ter wereld aangemerkt als rechtspersoon en Ecuador heeft rechten van de natuur opgenomen in de grondwet. Waarom Nederland nog niet?

Met de stichting ‘Bos dat van zichzelf is’ willen wij de Rights of Nature beweging naar Nederland brengen.

 

• Bron: www.bosdatvanzichzelfis.nl/


Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Het Natuurnetwerk Brabant is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

 

Bron: Provincie Noord-Brabant:  natuurnetwerkbrabant

 


Jessica den Outer

Rechten voor de natuur

Ik wijd mijn carrière aan een belangrijke missie: een groene toekomst voor toekomstige generaties. Ik ben gespecialiseerd in de Rechten voor de Natuur, waarin mijn liefde voor de natuur en interesse in het recht samenkomen.

Ik heb een achtergrond in milieurecht en pleit sinds 2017 voor de Rechten voor de Natuur en de belangen van toekomstige generaties. In 2019 werd ik erkend als een van de jongste experts op dit gebied binnen het Harmony with Nature-netwerk van de Verenigde Naties.

 

Boek

Kan de natuur rechten krijgen? De Waddenzee, Amelisweerd of de Maas? In dit boek presenteert Jessica den Outer de snelst groeiende juridische beweging van de eenentwintigste eeuw: Rechten voor de Natuur. Den Outer dook in de verhalen achter de juridische emancipatie van kwetsbare ecosystemen in zeven landen – van de mystieke Whanganui-rivier in Nieuw-Zeeland tot het immense Amazone-regenwoud in Colombia. Het boek is een pleidooi voor Nederland om aan de slag te gaan met de Rechten voor de Natuur en laat zien dat iedereen zich kan inzetten.

Op 21 maart 2023 vond de grote lancering plaats van dit boek met o.a. Humberto Tan en Jan Terlouw (hij schreef het voorwoord).

 


Jessica den Outer

Erken de Rechten van de Natuur

Voor een samenleving

in harmonie met de Natuur

Rechten van de Natuur pleit voor de erkenning dat de Natuur in al haar levensvormen rechten heeft, en dat haar belangen vertegenwoordigd moeten worden. Net zoals de mens. Zonder eerlijke vertegenwoordiging van de Natuur, is er geen ecologische rechtvaardigheid mogelijk. De tijd is rijp voor een ecologische democratie.

Erkenning

Rechten van de Natuur betekent de erkenning dat de Aarde en al haar ecosystemen levende entiteiten zijn wiens belangen meegenomen moeten worden:

  • alle vormen van natuur - denk aan bossen, oceanen, bergen - hebben inherente rechten.
  • De erkenning van deze rechten behelst een samenleving in harmonie met de natuur, waarbij mens en natuur één onlosmakelijk geheel vormen in het ecosysteem.

 

Rechten voor de natuur:

De snelstgroeiende juridische beweging van de 21e eeuw

 

Intrinsieke Waarde

De natuur heeft intrinsieke waarde, niet omdat ze iets voor de mens kan betekenen of omdat ze belangrijk is voor het voortbestaan van de mens, maar omwille van zichzelf.

Inherente Rechten

De natuur, in al haar vormen, heeft recht op integraal respect voor haar bestaan en voor het onderhoud en de regeneratie van haar evolutieprocessen.

Vertegenwoordiging

De natuur heeft al een stem, we moeten alleen leren luisteren. Ze heeft het recht om gehoord te worden. Via vertegenwoordiging kunnen Rechten van de Natuur een middel zijn om de belangen van de natuur beter mee te nemen in besluitvormingsprocessen.

 

Bronnen:

Rechten van de natuur

Jessica den Outer


ARK Rewilding Nederland

Nederland
 verdient meer wilde natuur

Omdat de natuur prachtig is, krachtig is, ons doet verwonderen, ademen en ontspannen. En ook omdat meer en wildere natuur helpt om soorten te behouden, klimaatverandering vertraagt, wateroverlast vermindert en ons voorziet van schoon water en schone lucht.

Rewilding werkt

ARK Rewilding Nederland werkt aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Dit levert een ongekende rijkdom aan landschappen op met de daarbij horende flora en fauna. Verbindingen tussen natuurkernen bieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en zich aan te passen aan veranderingen in klimaat en ruimtegebruik. We hebben geduld en kijken verwachtingsvol naar de spontane ontwikkeling van natuur.

 

Bron: ARK rewilding Nederland

 

Illustraties: Jeroen Helmer

Bekijk zijn fascinerende complexe tekeningen ook op de site van ARK rewilding Nederland.


Brabants Landschap

Samen zorgen voor Natuur, Landschap en Erfgoed in Brabant

Brabants Landschap beheert ruim 19.000 hectare bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze eigen, prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. In méér dan 100 gebieden verspreid over Brabant kun je nog in rust genieten van al het moois wat natuur, landschap en erfgoed ons te bieden heeft. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden, samen met duizenden vrijwilligers, particulieren en boeren.

 

Samen voor méér robuuste natuur

Brabants Landschap heeft een sterke positie ontwikkeld als beschermer en beheerder van een groot aantal natuurgebieden. Als eigenaar kunnen we die natuur écht veiligstellen voor de toekomst. En als beheerder gaan we voor een hoge biodiversiteit, passend bij de karakteristieke Brabantse landschappen. Waar bij de oprichting werd gesproken over het behoud van de natuur, is onze inzet na een lange periode van achteruitgang nu gericht op het herstel van natuur.
Samen met een groot aantal partijen werken we aan de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Brabant. Een netwerk van robuuste en onderling verbonden natuurgebieden, dat cruciaal is voor het behoud van de biodiversiteit. Daar zijn grote successen mee geboekt, maar we zijn er nog niet. Hier gaan we de komende jaren dus volop mee door. 

 

Bron: Brabants Landschap

 


Lab toekomstige generaties

De volgende generaties
Je kan ze niet horen,
je kan ze niet zien,
en toch hebben we het vaak over ze

De toekomst is dichterbij dan je denkt

Verbonden met ons verleden, kijken we vooruit
Zeven generaties om precies te zijn
Samen met wetenschappers, toekomstraden en een ombudspersoon,
geven we iedereen die nog geboren moet worden een stem, een gezicht en plek aan onze tafel

Zo laat de toekomst van zich horen
én maken we nieuwe afspraken
Met de overheid, het bedrijfsleven,
burgers, instituten en media

Overal waar het nodig is,
en iedereen doet mee . . .

. . . voor de mooist mogelijke toekomst

 

Bron: Lab Toekomstige GeneratiesZoöp

Zoöp is the title of an organisational model for cooperation between human and nonhuman life that safeguards the interests of all zoë (Greek for 'life'). The zoöp model makes the interests of nonhuman life part of organisational decision making.

In a Zoöp, human and other-than-human life work together to foster a practice of ecological regeneration. To become a Zoöperation, an organisation appoints an independent 'Speaker for the Living', who helps translate the interests of other than human life into the organisation’s decisions. This Speaker guides the organisation through a structured learning process, based on a yearly cycle. In this way, the organisation discovers how it participates in ecosystems and how it can transform its negative impact step by step into a positive one.

 

Zoöp is a practical and actionable model to help create a world where all life forms can flourish. The Zoöp model can be adopted by all organisations, non-profit and for-profit, that want to make ecological regeneration part of their practice. Zoöps share knowledge and together foster the emergence of a regenerative economy or human-inclusive ecosystem, or zoönomy: an economy that sustains all life. 

The Zoöp model was developed at het Nieuwe Instituut, in a public research process in several stages, by a large group of legal experts, ecologists, artists, designers, entrepreneurs and philosophers.

 

Bron:  zoop.earth

 

WE ENVISION A WORLD WHERE OUR EXTRACTIVE ECONOMY IS TRANSFORMED INTO A REGENERATIVE ONE THAT SUPPORTS ALL LIFE

 


Bomen zijn belangrijk

Een boom geeft ontspanning

Bomen bepalen ons leefklimaat. Ze geven zuurstof en schaduw. Mensen voelen zich fijn in de buurt van bomen, kinderen spelen er graag en bomen geven rust en ontspanning. En nog heel veel meer…..

Alles over bomen op één plek!

Er is online veel informatie te vinden over bomen. Dat is fijn maar soms ook wat onoverzichtelijk. In de Kennisbank tref je geselecteerde artikelen aan uit vakbladen, foto’s en het hele Handboek Bomen.

 

• Bron: www.bomenzijnbelangrijk.nl

 


Duurzaam thuis

Dit artikel gaat o.a. over:

• Hoe helpen bomen bij klimaatverandering?

• Welke bomen kan ik het beste zelf planten?

Hoeveel CO2 nemen bomen op? En hoe kan je klimaatverandering bestrijden door je omgeving te vergroenen? De opslag van CO2 door bomen is grotendeels tijdelijk. Zodra een boom sterft komt de CO2 weer in de lucht. De opname van CO2 verschilt sterk per boom. Maar je kan uitgaan van ongeveer 22 kilo per jaar voor een gemiddelde volwassen boom.

Daarnaast kan vergroening van je omgeving helpen tegen de hitte en extreme regen en een meer aangename leefomgeving bieden voor mensen en dieren. Lees hier wat jij kan doen.

• Bron hoeveel Co-2 nemen bomen op?

• Bron (home) www.duurzaamthuis.nl/

 


Het beloofde bos

Nederland is één van de minst bosrijke landen van Europa. Slechts 10% van het land is bos. Door de bossenstrategie 'meer bos' moet hier verandering in komen. Maar klopt dit 'meer bos' wel?  Bekijk de korte documentaire van Zembla

 


Nederland in cijfers – CBS

• De totale oppervlakte van Nederland (inclusief water) is 41.543 vierkante kilometer. Dat is hetzelfde als ruim 4 miljoen hectare (4.154.300 ha) of ruim 41 miljard vierkante meter (41.543.000.000m²).

Land: 82% = 33.893 km² en water: 18% = 7.650 km²

• Het aantal inwoners is 17.609.246 (31 maart 2022). Nederland heeft daarmee een bevolkingsdichtheid van 424 inwoners/km². Nederland is het op vijftien na dichtst bevolkte land van de wereld.

 

Hoeveel landbouwdieren telt ons land?

• 480.000 melkgeiten

• 850.000 schapen

• 3.800.000 rundvee

• 11.400.000 varkens

• 99.900.000 kippen

(cijfers 2021)

 

• Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wikipedia

 


The Netherlands in 100 seconds

Hoe wordt de Nederlandse bodem gebruikt?

Ongeveer 8 % van Nederland is bos. Water beslaat ongeveer 12% (rivieren, meren en vennen). Het grootste aandeel, een kwart van het Nederlandse landoppervlak, wordt ingenomen door weilanden voor onder andere koeien (3,8 miljoen koeien in 2022).

Het is tijd, zoals in het filmpje gesteld wordt, voor More Balance

• Bron: Youtube (Daniel Raven-Ellison)

 


De Bomenridders 

Bomen dragen bij aan een duurzame, klimaatbestendige stad. Ze maken de stad leefbaar. We hebben expertise als het gaat om groenbeleid en boombeheer, en zetten deze graag in. Wij willen ondoordachte acties voorkomen en bomen zowel boven- als ondergronds de ruimte geven. Wij streven ernaar dat bomen in de stad minimaal vijftig jaar oud kunnen worden en dat het aantal oudere bomen blijft groeien. Het vinden van creatieve oplossingen bij dreigende kap is voor ons een uitdaging. Wij informeren, overleggen, adviseren, werken samen, publiceren en als het niet anders kan maken we bezwaar.

• Bron: www.debomenridders.nl

 


Voor de wereld van morgen

Een initiatief van de ASNBank

Artikelen over duurzame innovaties en inspirerende ondernemingen

Boost de biodiversiteit met inheemse planten

Wat zijn inheemse planten? 

‘Inheems’ klinkt als een woord uit grootmoeders tijd. En daarmee drukken we het nog modern uit. Om uit te leggen wat inheemse planten zijn, nemen we je maar liefst 12.000 jaar mee terug in de tijd. Na de laatste ijstijd migreerden er vanuit het zuiden (Spanje, Italië en de Balkan) spontaan wilde bomen hiernaartoe. Over duizenden jaren pasten ze zich aan de Nederlandse omstandigheden aan. 

Deze boomsoorten noemen we inheems: ze hebben zich op eigen kracht in Nederland gevestigd, zonder invloed van de mens. Van oudsher komen ze hier in het wild voor. Momenteel telt ons land ongeveer honderd soorten inheemse bomen en struiken. Om er alvast één te noemen: de veld-esdoorn (met die helicopterzaden). 

• Bron: www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/boost-de-biodiversiteit-met-inheemse-planten

• Bron: Homepage: www.voordewereldvanmorgen.nl

 

De bloemen van duifkruid zijn echte nectarbommetjes | Foto: Pixabay

 


Miljoenen bomen planten en bos verbeteren?

De ambitie van de gemeente en de provincie wordt absoluut niet gehaald. Reden te meer om ons Sparrenburgbos te beschermen.

Brabants Dagblad 7 juli 2022: