Over bomen

Websites en informatie over bomen, planten en biodiversiteit

Deze opsomming is verre van compleet. Heb je interessante informatie die hier zou passen. Mail het ons dan.


Bos dat van zichzelf is

Nederland ontbost. Met jouw steun geven wij het bos terug aan zichzelf.

Elk jaar verliezen we circa 2500 ha aan bos in Nederland. Rechten voor de natuur kan sterke garantie bieden voor bosbehoud.

Het is opmerkelijk dat jij en ik rechten hebben en zelfs bedrijven een rechtspersoon zijn, maar de natuur niet. In Nieuw- Zeeland is de eerste rivier ter wereld aangemerkt als rechtspersoon en Ecuador heeft rechten van de natuur opgenomen in de grondwet. Waarom Nederland nog niet?

Met de stichting ‘Bos dat van zichzelf is’ willen wij de Rights of Nature beweging naar Nederland brengen.

 

• Bron: www.bosdatvanzichzelfis.nl/

 


Arcadia - BOSK: het wandelende bos

van 7 mei tot en met 14 augustus 2022

Honderd dagen lang kleurt steeds opnieuw een ander deel van de binnenstad van Leeuwarden groen. Er lopen namelijk meer dan duizend bomen door de stad. Dit ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? In het wandelende bos gebeurt van alles, het is altijd in beweging. Bewoners, bedrijven en (inter)nationale kunstenaars dragen daaraan bij. Het bos speelt zo met je zintuigen en zorgt dankzij de inzet van honderden vrijwilligers voor een nieuw wortelnetwerk van verbinding.

• Bron: https://arcadia.frl/projecten/bosk

• Facebook: https://www.facebook.com/bosk.frl/

• Instagram: https://arcadia.frl/projecten/bosk/

 


Bomen zijn belangrijk

Een boom geeft ontspanning

Bomen bepalen ons leefklimaat. Ze geven zuurstof en schaduw. Mensen voelen zich fijn in de buurt van bomen, kinderen spelen er graag en bomen geven rust en ontspanning. En nog heel veel meer…..

Alles over bomen op één plek!

Er is online veel informatie te vinden over bomen. Dat is fijn maar soms ook wat onoverzichtelijk. In de Kennisbank tref je geselecteerde artikelen aan uit vakbladen, foto’s en het hele Handboek Bomen.

 

• Bron: www.bomenzijnbelangrijk.nl

 


Duurzaam thuis

Dit artikel gaat o.a. over:

• Hoe helpen bomen bij klimaatverandering?

• Welke bomen kan ik het beste zelf planten?

Hoeveel CO2 nemen bomen op? En hoe kan je klimaatverandering bestrijden door je omgeving te vergroenen? De opslag van CO2 door bomen is grotendeels tijdelijk. Zodra een boom sterft komt de CO2 weer in de lucht. De opname van CO2 verschilt sterk per boom. Maar je kan uitgaan van ongeveer 22 kilo per jaar voor een gemiddelde volwassen boom.

Daarnaast kan vergroening van je omgeving helpen tegen de hitte en extreme regen en een meer aangename leefomgeving bieden voor mensen en dieren. Lees hier wat jij kan doen.

• Bron hoeveel Co-2 nemen bomen op?

• Bron (home) https://www.duurzaamthuis.nl/

 


Struikroven

Planten redden van de sloop

Elk jaar gaan er honderden voetbalvelden aan bestaande planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken. Struikrovers redden het bestaande groen uit voor- en achtertuinen en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen we samen met bewoners uit de buurt in opdracht van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeenten. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte of in een Roverstuin.

Struikroven is begonnen als buurtinitiatief in Eindhoven, maar is inmiddels een snelgroeiende, landelijke Stichting. Ook in 's-Hertogenbosch is er een groep Struikrovers actief! 

• Bron: www.struikroven.nu

• Facebook: www.facebook.com/struikroven

• Instagram: Instagram.com/struikroven

 


De Bomenridders Rotterdam

Bomen dragen bij aan een duurzame, klimaatbestendige stad. Ze maken de stad leefbaar. We hebben expertise als het gaat om groenbeleid en boombeheer, en zetten deze graag in. Wij willen ondoordachte acties voorkomen en bomen zowel boven- als ondergronds de ruimte geven. Wij streven ernaar dat bomen in de stad minimaal vijftig jaar oud kunnen worden en dat het aantal oudere bomen blijft groeien. Het vinden van creatieve oplossingen bij dreigende kap is voor ons een uitdaging. Wij informeren, overleggen, adviseren, werken samen, publiceren en als het niet anders kan maken we bezwaar.

• Bron: www.debomenridders.nl

 


Klimaatkunst: Een Bos in een Voetbalstadion

Kunstenaar Klaus Littmann vraagt aandacht voor ontbossing en klimaatproblemen in een voetbalstadion in Oostenrijk (2019).

Waar normaalgesproken 22 spelers op het veld staan, zijn nu 300 bomen geplant. Een stadion-bos als symbool voor hoe we spelen met onze natuur.

Littmann koos verschillende bomen die oorspronkelijk voorkomen in de grote Centraal-Europese bossen. Dankzij het gedrag van de mens zijn deze bossen de afgelopen honderden jaren steeds kleiner geworden. Bomen worden gekapt om ruimte te maken voor landbouw, huizen, wegen en… voetbalstadions. Nu worden de rollen omgedraaid en moet het voetbalveld plaatsmaken voor bomen.

• Bron: kunstvensters.com

• Bron: www.klauslittmann.com

 


Straatboer

Straatboer wil steden en bedrijventerreinen op een creatieve en inspirerende manier vergroen(t)en.

Straatboer wil mensen inspireren en enthousiasmeren om te vergroenen. Iedereen is gebaat bij groen, dus zetten we graag aan tot actie. Wij helpen met creatieve ideeën, workshops, voorbeeldprojecten en tips om het (eetbaar) groen dichterbij huis of bedrijf te halen.

 

Een van de projecten van Straatboer:

Versteende tuinen vergroenen met gedeelde planten

De Straatboer make-over is ontstaan vanuit het idee dat als we planten scheuren en delen tijdens de onderhoudsbeurt, we deze planten een tweede leven kunnen geven in versteende tuinen van sociale huurwoningen. Tegels er uit, deelplanten er in!

Iedereen kan vaste gifvrije planten doneren: van bewoners, bedrijven met een groene bedrijfstuin en de gemeente tot hoveniers. Het is een sociale en circulaire manier om te vergroenen en het zorgt voor blije bewoners.

 

Bron: www.straatboer.nl

 


Tree tag 

Het project #TreeTag is een initiatief van twee organisaties op het gebied van bomen: het Britse Treeconomics en het in Nederland en België gevestigde Pius Floris Boomverzorging. Met het project #TreeTag willen zij bij een breed publiek aandacht vragen voor de waarde van bomen.

Een TreeTag is een kleine poster die vertelt hoe belangrijk de getagde boom is voor mens en maatschappij. Inwoners worden betrokken doordat zij hun eigen lievelingsboom kunnen ‘taggen’.

Op meer dan 150 locaties verspreid door Nederland, België, Engeland en Zweden wordt met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen. Op de posters staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert.

Met speciale software, waaronder het programma i-Tree, kwantificeren ze de financiële en maatschappelijke waarde die een individuele boom of een specifiek bomenbestand levert aan zijn omgeving. Dit levert data op voor beleidsmakers, planologen en boombeheerders. Het gaat onder meer om:

  • de hoeveelheid gefilterde fijnstof
  • de uit de lucht onttrokken CO2
  • de opslag van koolstof
  • de afvang van regenwater
  • de productie van zuurstof

 

• Bronnen: www.piusfloris.nl en www.treeconomics.co.uk

 

Vijf bomen in Bodegraven-Reeuwijk krijgen Tree Tag:

• Bron: tree tag in Bodegraven

Burgerbeweging Toekomst Telt brengt 25 markante bomen in kaart (Gemeente Heusden-Zolder in België):

• Bron: cgconcept.be

• Zie ook: toekomsttelt.be

 


Voor de wereld van morgen

Een initiatief van de ASNBank

Artikelen over duurzame innovaties en inspirerende ondernemingen

Boost de biodiversiteit met inheemse planten

Wat zijn inheemse planten? 

‘Inheems’ klinkt als een woord uit grootmoeders tijd. En daarmee drukken we het nog modern uit. Om uit te leggen wat inheemse planten zijn, nemen we je maar liefst 12.000 jaar mee terug in de tijd. Na de laatste ijstijd migreerden er vanuit het zuiden (Spanje, Italië en de Balkan) spontaan wilde bomen hiernaartoe. Over duizenden jaren pasten ze zich aan de Nederlandse omstandigheden aan. 

Deze boomsoorten noemen we inheems: ze hebben zich op eigen kracht in Nederland gevestigd, zonder invloed van de mens. Van oudsher komen ze hier in het wild voor. Momenteel telt ons land ongeveer honderd soorten inheemse bomen en struiken. Om er alvast één te noemen: de veldesdoorn (met die helicopterzaden). 

• Bron: www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/boost-de-biodiversiteit-met-inheemse-planten

• Bron: Homepage: www.voordewereldvanmorgen.nl

 

De bloemen van duifkruid zijn echte nectarbommetjes | Foto: Pixabay

 


Het beloofde bos

Nederland is één van de minst bosrijke landen van Europa. Slechts 10% van het land is bos. Door de bossenstrategie moet hier verandering in komen. Maar klopt dit 'meer bos' wel?  Bekijk de korte documentaire van Zembla:

 


The Netherlands in 100 seconds

Hoe wordt de Nederlandse bodem gebruikt?

Ongeveer 8 % van Nederland is bos. Water beslaat ongeveer 12% (rivieren, meren en vennen). Het grootste aandeel, een kwart van het Nederlandse landoppervlak, wordt ingenomen door weilanden voor onder andere koeien (3,8 miljoen koeien in 2021).

Het is tijd, zoals in het filmpje gesteld wordt, voor More Balance. 

• Bron: Youtube (Daniel Raven-Ellison)

 


Nederland in cijfers – CBS

• De totale oppervlakte van Nederland (inclusief water) is 41.543 vierkante kilometer. Dat is hetzelfde als ruim 4 miljoen hectare (4.154.300 ha) of ruim 41 miljard vierkante meter (41.543.000.000m²).

Land: 81,59% = 33.893 km² en water: 18,41% = 7.650 km²

• Het aantal inwoners is 17.609.246 (31 maart 2022). Nederland heeft daarmee een bevolkingsdichtheid van 424 inwoners/km². Daarmee is Nederland het op vijftien na dichtst bevolkte land van de wereld.

 

Hoeveel landbouwdieren telt ons land?

• 850.000 schapen

• 11.400.000 varkens

• 3.800.000 rundvee

• 480.000 melkgeiten

• 99.900.000 kippen

(cijfers 2021)

 

• Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wikipedia

 


Bedrijven die biologische natuurproducten verkopen


Sprinklr

Biologische tuin- en kamerplanten en tuinaarde (biokultura).

www.sprinklr.co

 


Biokultura

Biologische tuinaarde, potgrond en bemesting.

www.bio-kultura.nl