Over bomen

Websites en informatie over bomen, planten en biodiversiteit

Deze opsomming is verre van compleet. Heb je interessante informatie die hier zou passen. Mail het ons dan.


Bomen zijn belangrijk

Een boom geeft ontspanning

Bomen bepalen ons leefklimaat. Ze geven zuurstof en schaduw. Mensen voelen zich fijn in de buurt van bomen, kinderen spelen er graag en bomen geven rust en ontspanning. En nog heel veel meer…..

Alles over bomen op één plek!

Er is online veel informatie te vinden over bomen. Dat is fijn maar soms ook wat onoverzichtelijk. In de Kennisbank tref je geselecteerde artikelen aan uit vakbladen, foto’s en het hele Handboek Bomen.

 

• Bron: www.bomenzijnbelangrijk.nl

 


Duurzaam thuis

Dit artikel gaat o.a. over:

• Hoe helpen bomen bij klimaatverandering?

• Welke bomen kan ik het beste zelf planten?

Hoeveel CO2 nemen bomen op? En hoe kan je klimaatverandering bestrijden door je omgeving te vergroenen? De opslag van CO2 door bomen is grotendeels tijdelijk. Zodra een boom sterft komt de CO2 weer in de lucht. De opname van CO2 verschilt sterk per boom. Maar je kan uitgaan van ongeveer 22 kilo per jaar voor een gemiddelde volwassen boom.

Daarnaast kan vergroening van je omgeving helpen tegen de hitte en extreme regen en een meer aangename leefomgeving bieden voor mensen en dieren. Lees hier wat jij kan doen.

• Bron hoeveel Co-2 nemen bomen op?

• Bron (home) https://www.duurzaamthuis.nl/

 


Het beloofde bos

Nederland is één van de minst bosrijke landen van Europa. Slechts 10% van het land is bos. Door de bossenstrategie 'meer bos' moet hier verandering in komen. Maar klopt dit 'meer bos' wel?  Bekijk de korte documentaire van Zembla:

 


Nederland in cijfers – CBS

• De totale oppervlakte van Nederland (inclusief water) is 41.543 vierkante kilometer. Dat is hetzelfde als ruim 4 miljoen hectare (4.154.300 ha) of ruim 41 miljard vierkante meter (41.543.000.000m²).

Land: 81,59% = 33.893 km² en water: 18,41% = 7.650 km²

• Het aantal inwoners is 17.609.246 (31 maart 2022). Nederland heeft daarmee een bevolkingsdichtheid van 424 inwoners/km². Daarmee is Nederland het op vijftien na dichtst bevolkte land van de wereld.

 

Hoeveel landbouwdieren telt ons land?

• 850.000 schapen

• 11.400.000 varkens

• 3.800.000 rundvee

• 480.000 melkgeiten

• 99.900.000 kippen

(cijfers 2021)

 

• Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wikipedia

 


The Netherlands in 100 seconds

Hoe wordt de Nederlandse bodem gebruikt?

Ongeveer 8 % van Nederland is bos. Water beslaat ongeveer 12% (rivieren, meren en vennen). Het grootste aandeel, een kwart van het Nederlandse landoppervlak, wordt ingenomen door weilanden voor onder andere koeien (3,8 miljoen koeien in 2021).

Het is tijd, zoals in het filmpje gesteld wordt, voor More Balance. 

• Bron: Youtube (Daniel Raven-Ellison)

 


De Bomenridders 

Bomen dragen bij aan een duurzame, klimaatbestendige stad. Ze maken de stad leefbaar. We hebben expertise als het gaat om groenbeleid en boombeheer, en zetten deze graag in. Wij willen ondoordachte acties voorkomen en bomen zowel boven- als ondergronds de ruimte geven. Wij streven ernaar dat bomen in de stad minimaal vijftig jaar oud kunnen worden en dat het aantal oudere bomen blijft groeien. Het vinden van creatieve oplossingen bij dreigende kap is voor ons een uitdaging. Wij informeren, overleggen, adviseren, werken samen, publiceren en als het niet anders kan maken we bezwaar.

• Bron: www.debomenridders.nl

 


Bos dat van zichzelf is

Nederland ontbost. Met jouw steun geven wij het bos terug aan zichzelf.

Elk jaar verliezen we circa 2500 ha aan bos in Nederland. Rechten voor de natuur kan sterke garantie bieden voor bosbehoud.

Het is opmerkelijk dat jij en ik rechten hebben en zelfs bedrijven een rechtspersoon zijn, maar de natuur niet. In Nieuw- Zeeland is de eerste rivier ter wereld aangemerkt als rechtspersoon en Ecuador heeft rechten van de natuur opgenomen in de grondwet. Waarom Nederland nog niet?

Met de stichting ‘Bos dat van zichzelf is’ willen wij de Rights of Nature beweging naar Nederland brengen.

 

• Bron: www.bosdatvanzichzelfis.nl/

 


Voor de wereld van morgen

Een initiatief van de ASNBank

Artikelen over duurzame innovaties en inspirerende ondernemingen

Boost de biodiversiteit met inheemse planten

Wat zijn inheemse planten? 

‘Inheems’ klinkt als een woord uit grootmoeders tijd. En daarmee drukken we het nog modern uit. Om uit te leggen wat inheemse planten zijn, nemen we je maar liefst 12.000 jaar mee terug in de tijd. Na de laatste ijstijd migreerden er vanuit het zuiden (Spanje, Italië en de Balkan) spontaan wilde bomen hiernaartoe. Over duizenden jaren pasten ze zich aan de Nederlandse omstandigheden aan. 

Deze boomsoorten noemen we inheems: ze hebben zich op eigen kracht in Nederland gevestigd, zonder invloed van de mens. Van oudsher komen ze hier in het wild voor. Momenteel telt ons land ongeveer honderd soorten inheemse bomen en struiken. Om er alvast één te noemen: de veldesdoorn (met die helicopterzaden). 

• Bron: www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/boost-de-biodiversiteit-met-inheemse-planten

• Bron: Homepage: www.voordewereldvanmorgen.nl

 

De bloemen van duifkruid zijn echte nectarbommetjes | Foto: Pixabay