Arcadia - BOSK: het wandelende bos

van 7 mei tot en met 14 augustus 2022

Honderd dagen lang kleurt steeds opnieuw een ander deel van de binnenstad van Leeuwarden groen. Er lopen namelijk meer dan duizend bomen door de stad. Dit ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? In het wandelende bos gebeurt van alles, het is altijd in beweging. Bewoners, bedrijven en (inter)nationale kunstenaars dragen daaraan bij. Het bos speelt zo met je zintuigen en zorgt dankzij de inzet van honderden vrijwilligers voor een nieuw wortelnetwerk van verbinding.

• Bron: https://arcadia.frl/projecten/bosk

• Facebook: https://www.facebook.com/bosk.frl/

• Instagram: https://arcadia.frl/projecten/bosk/

 

Struikroven

Planten redden van de sloop

Elk jaar gaan er honderden voetbalvelden aan bestaande planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken. Struikrovers redden het bestaande groen uit voor- en achtertuinen en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen we samen met bewoners uit de buurt in opdracht van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeenten. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte of in een Roverstuin.

Struikroven is begonnen als buurtinitiatief in Eindhoven, maar is inmiddels een snelgroeiende, landelijke Stichting. Ook in 's-Hertogenbosch is er een groep Struikrovers actief! 

• Bron: www.struikroven.nu

• Facebook: www.facebook.com/struikroven

• Instagram: Instagram.com/struikroven

 

Klimaatkunst: Een Bos in een Voetbalstadion

Kunstenaar Klaus Littmann vraagt aandacht voor ontbossing en klimaatproblemen in een voetbalstadion in Oostenrijk (2019).

Waar normaalgesproken 22 spelers op het veld staan, zijn nu 300 bomen geplant. Een stadion-bos als symbool voor hoe we spelen met onze natuur.

Littmann koos verschillende bomen die oorspronkelijk voorkomen in de grote Centraal-Europese bossen. Dankzij het gedrag van de mens zijn deze bossen de afgelopen honderden jaren steeds kleiner geworden. Bomen worden gekapt om ruimte te maken voor landbouw, huizen, wegen en… voetbalstadions. Nu worden de rollen omgedraaid en moet het voetbalveld plaatsmaken voor bomen.

• Bron: kunstvensters.com

• Bron: www.klauslittmann.com

 

Straatboer

Straatboer wil steden en bedrijventerreinen op een creatieve en inspirerende manier vergroen(t)en.

Straatboer wil mensen inspireren en enthousiasmeren om te vergroenen. Iedereen is gebaat bij groen, dus zetten we graag aan tot actie. Wij helpen met creatieve ideeën, workshops, voorbeeldprojecten en tips om het (eetbaar) groen dichterbij huis of bedrijf te halen.

 

Een van de projecten van Straatboer:

Versteende tuinen vergroenen met gedeelde planten

De Straatboer make-over is ontstaan vanuit het idee dat als we planten scheuren en delen tijdens de onderhoudsbeurt, we deze planten een tweede leven kunnen geven in versteende tuinen van sociale huurwoningen. Tegels er uit, deelplanten er in!

Iedereen kan vaste gifvrije planten doneren: van bewoners, bedrijven met een groene bedrijfstuin en de gemeente tot hoveniers. Het is een sociale en circulaire manier om te vergroenen en het zorgt voor blije bewoners.

 

Bron: www.straatboer.nl

 

Tree tag 

Het project #TreeTag is een initiatief van twee organisaties op het gebied van bomen: het Britse Treeconomics en het in Nederland en België gevestigde Pius Floris Boomverzorging. Met het project #TreeTag willen zij bij een breed publiek aandacht vragen voor de waarde van bomen.

Een TreeTag is een kleine poster die vertelt hoe belangrijk de getagde boom is voor mens en maatschappij. Inwoners worden betrokken doordat zij hun eigen lievelingsboom kunnen ‘taggen’.

Op meer dan 150 locaties verspreid door Nederland, België, Engeland en Zweden wordt met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen. Op de posters staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert.

Met speciale software, waaronder het programma i-Tree, kwantificeren ze de financiële en maatschappelijke waarde die een individuele boom of een specifiek bomenbestand levert aan zijn omgeving. Dit levert data op voor beleidsmakers, planologen en boombeheerders. Het gaat onder meer om:

  • de hoeveelheid gefilterde fijnstof
  • de uit de lucht onttrokken CO2
  • de opslag van koolstof
  • de afvang van regenwater
  • de productie van zuurstof

 

• Bronnen: www.piusfloris.nl en www.treeconomics.co.uk

 

Vijf bomen in Bodegraven-Reeuwijk krijgen Tree Tag:

• Bron: tree tag in Bodegraven

Burgerbeweging Toekomst Telt brengt 25 markante bomen in kaart (Gemeente Heusden-Zolder in België):

• Bron: cgconcept.be

• Zie ook: toekomsttelt.be