Brief aan de boseigenaar ondertekend door 781 inwoners (11 juli 2022)

Brief van inwoners naar aanleiding van inspraakavonden

Op 14 en 15 juni 2022 organiseerde de nieuwe eigenaar inspraakbijeenkomsten in Perron 3 in Rosmalen. Door een groep inwoners van Rosmalen en 's-Hertogenbosch is n.a.v. deze bijeenkomsten een brief opgesteld. Deze brief  is door 781 inwoners uit Rosmalen en omliggende plaatsen ondertekend en op 11 juli verstuurd naar Merwestreek BV, de eigenaar van het Sparrenburgbos.

Kopie van de brief ook naar andere betrokkenen

Een kopie van deze brief is verstuurd aan de relevante betrokkenen: de gemeenteraad en B&W van de gemeente 's-Hertogenbosch, de Provincie Noord Brabant, alle wijkraden van 's-Hertogenbosch, relevante natuurorganisaties, de projectontwikkelaar, Bureau Zeewaardig en Blau-Stedenbouw en landschap.

Antwoorden op vragen en een moreel beroep

We willen vooral helderheid en antwoorden op een aantal vragen en doen een moreel beroep op de eigenaar om vanuit het belang van het bos te handelen.

De kernboodschap van de brief van 11 juli 2022: 

  • Laat het bos het bos (inclusief de open vlaktes en graslanden). Natuur is geen verdienmodel.
  • Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om twee zorginstellingen (vlakbij Mariaoord) en een woonkavel te realiseren.
  • Wij vragen de eigenaar om in dit project niet voor de grootst mogelijke financiële winst te gaan maar genoegen te nemen met de winst op de zorginstellingen en het verkopen van de woonkavel. De eigenaar kan samen met ons bijdragen aan behoud van het bos.
  • Elke extra bebouwing maakt een inbreuk op het Sparrenburgbos. Wijziging van het bestemmingsplan om verdere bebouwing in het bos mogelijk te maken heeft dan ook geen draagvlak onder de 781 ondertekenaars.
  • Wij denken graag mee over hoe het bos nog beter ontwikkeld kan worden qua biodiversiteit, beheer en de verbinding met aangrenzende natuurgebieden.

We zien de antwoorden van de eigenaar tegemoet.

 

 

Onze brief van 11 juli 2022 aan de eigenaar van het bos, Baltus de Ruijter:

Je kunt de brief ook downloaden:

 

Brief Aan Boseigenaar Sparrenburgbos 11 Juli 2022
PDF – 3,7 MB 151 downloads